KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

III Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2007
Nowy Tomyśl 23-25 marca 2007

O Konferencji  |  Forum  | Galeria | Partnerzy  | Program  | Rejestracja | Uczestnicy | Nagrody | Kontakt | FAQ | KASSK 2006

Program Konferencji
Przedstawiamy program naszej konferencji w ogólnym zarysie, wyznaczającym ramy czasowe oraz charakter naszych spotkań.
Treść programu będziemy systematycznie aktualizować w miarę spływania do nas informacji oraz tematów wykładów, prelekcji, wystaw oraz spotkań seminaryjno - warsztatowych. Program może ulegać zmianom.

Piątek, 23 marca - dzień wykładowy sala widowiskowa Nowotomyskiego Ośrodka Kultury
Od 10:00 Rejestrowanie uczestników konferencji - budynek Gimnazjum - os. Północ 25 oraz przejście do NOK - ulica Tysiąclecia, w którym odbywać się będą wszystkie piątkowe wykłady.
12:00 - 14:30
 • powitanie gości i uczestników konferencji
 • wykład inauguracyjny "Etyka i cybernetyka. O moralnych zawiłościach korzystania z Internetu" - Ksiądz prof. dr hab. Zbigniew Teinert
 • „Styl i biegłość w pracy z informacją za pomocą komputera wyzwaniem edukacji informatycznej”  - prof. Maciej M. Sysło
 • Cyberbullying i inne zagrożenia dla dzieci w Internecie – ustalenia badawcze - Marcin Sołodki – koordynator projektu „Sieciaki.pl”
 • „Dziecko w Sieci” – edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Internecie - Julia Pietkiewicz – koordynator kampanii edukacyjnej "Dziecko w Sieci”.
14:30 - 16:00 Przerwa obiadowa - Hotel KOPERNIK
16:00 - 18:30
 • Przestępczość w sieci Internet - podkomisarz Maciej Maćkowiak - przedstawiciel KW Policji w Poznaniu
 • Dobre praktyki wykorzystania TIK w szkole w kontekście wychowania:
  • szkole ponadgimnazjalnej - Marcin Molicki Zespół Szkół Technicznych w Kole
  • gimnazjum - Dariusz Stachecki Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
  • szkole podstawowej - Leszek Bernaczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Stęszewie
 • "Szkoła dla przyszłości" - nowa inicjatywa Microsoft - dr Jan Polak
 • Webska Szkoła -  ogólnopolska inicjatywa Komputronik, rozwijająca zainteresowania internetowe młodzieży - Maja Jabłońska
 • "E-Szkoła" - w Wielkopolsce - dyr. Ryszard Stefanowski
18:30 - 19:30 Przejście do budynku Gimnazjum. Kolacja oraz przejazd do miejsca zakwaterowania. Osobom niezmotoryzowanym Organizator zapewnia transport.

Sobota, 24 marca - spotkania seminaryjno - warsztatowe - Gimnazjum os. Północ 25
9:00 - 10:00 Śniadanie. Uczestnicy zakwaterowani w ośrodku OAZA jedzą śniadanie w miejscu zakwaterowania, pozostali w stołówce Gimnazjum.
10:15 - 11:15 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 1
 • Przegląd propozycji wydawniczych WSiP jako narzędzie pracy z uczniem na lekcjach informatyki - Dariusz Startek (uwaga uczestnicy spotkania otrzymują nowy podręcznik informatyki dla gimnazjum)
 • Przyjazna szkoła w XXI wieku – Smart School Management System - Łukasz Balicki, Agnieszka Chojecka
 • "Informatyka Europejczyka" - nowoczesny projekt edukacyjny - Grzegorz Jankowski
 • Prezentacje programów i zapowiedzi warsztatów - świetlica:
  • NetSupport School - nowy wymiar zarządzania pracownią komputerową - Wojciech Prokopczuk
  • Analiza jakości pracy szkoły z wykorzystaniem wyników z egzaminów zewnętrznych. Zastosowanie systemu "Analizator Matur" firmy ProgMan Software - Małgorzata Mazur-Czajka.
  • „Dziecko w Sieci” – jak poprowadzić zajęcia dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa w Sieci. - Julia Pietkiewicz, Marcin Sołodki
11:30 - 12:30 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 2
 • Przegląd propozycji wydawniczych WSiP jako narzędzie pracy z uczniem na lekcjach informatyki - Dariusz Startek (uwaga uczestnicy spotkania otrzymują nowy podręcznik informatyki dla gimnazjum)
 • Innowacyjne formy prezentacji wyników nauczania na przykładzie programu "Dziennik lekcyjny" firmy ProgMan Software
 • NetSupport School - nowy wymiar zarządzania pracownią komputerową - Wojciech Prokopczuk
 • Zastosowanie programu komputerowego "Analizator Matur" w praktyce. Prowadzący: Małgorzata Mazur-Czajka
 • Jak skutecznie zabezpieczyć komputer i sieć komputerową przed włamaniami i atakami wirusów? Łukasz Majek, Grzegorz Michałek - ArcaBit Sp. z o.o.
 • Przyjazna szkoła w XXI wieku – Smart School Management System - Łukasz Balicki, Agnieszka Chojecka
 • Przygotowanie środowiska serwera Windows 2003 do zastosowania portalu edukacyjnego.
  - część 1 - Krzysztof M. Ziołek
12:45 - 13:45 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 3
 • „Dziecko w Sieci” – jak poprowadzić zajęcia dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa w Sieci. - Julia Pietkiewicz, Marcin Sołodki
 • Innowacyjne formy prezentacji wyników nauczania na przykładzie programu "Dziennik lekcyjny" firmy ProgMan Software
 • NetSupport School - nowy wymiar zarządzania pracownią komputerową - Wojciech Prokopczuk
 • "Informatyka Europejczyka" - nowoczesny projekt edukacyjny - Grzegorz Jankowski
 • Jak skutecznie zabezpieczyć komputer i sieć komputerową przed włamaniami i atakami wirusów? Łukasz Majek, Grzegorz Michałek - ArcaBit Sp. z o.o.
 • Przyjazna szkoła w XXI wieku – Smart School Management System - Łukasz Balicki, Agnieszka Chojecka
 • Przygotowanie środowiska serwera Windows 2003 do zastosowania portalu edukacyjnego.
  - część 2 - Krzysztof M. Ziołek
14:00 - 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 - 16:00 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 4
 • ECDL: krok w kierunku optymalnego zwrotu z inwestycji w infrastrukturę informatyczną. - dr inż. Adam Wojciechowski - PTI
 • Jak skutecznie zabezpieczyć komputer i sieć komputerową przed włamaniami i atakami wirusów? Łukasz Majek, Grzegorz Michałek - ArcaBit Sp. z o.o.
 • Kontrola treści internetowych w szkolnych pracowniach komputerowych - program "Cenzor" - Konrad Trepczyński
 • Serwer czy desktop? - Budowa i projektowanie sieci komputerowych w oparciu o serwery GeoPC - Adrian Kantorski
 • Nowatorskie metody prezentowania wiedzy – zastosowanie technologii Flash w e-learningu - Jacek Kopiniak, Magdalena Włodarczyk, Łukasz Balicki
 • Przygotowanie środowiska serwera Windows 2003 do zastosowania portalu edukacyjnego.
  - część 1 - Krzysztof M. Ziołek
16:05 - 17:00
 • Serwer czy desktop? - Budowa i projektowanie sieci komputerowych w oparciu o serwery GeoPC - Adrian Kantorski
 • Nowatorskie metody prezentowania wiedzy – zastosowanie technologii Flash w e-learningu - Jacek Kopiniak, Magdalena Włodarczyk, Łukasz Balicki
 • Przygotowanie środowiska serwera Windows 2003 do zastosowania portalu edukacyjnego.
  - część 2 - Krzysztof M. Ziołek
16:05 - 17:35 Technologie Informacyjne i Komunikacyjne w pracy wychowawczej. Bezpieczeństwo w sieci Internet - Panel dyskusyjny nauczycieli, rodziców i młodzieży. - Moderator Tomasz Raginia
17:40 - 18:10 Przejazd do miejsca zakwaterowania
20:00 - ??? Kolacja i nieformalne spotkanie integracyjne w Wigwamie - biesiadniku "Klimkowa Osada". (Organizator zapewnia transport autobusem).

Niedziela, 25 marca - spotkania seminaryjno - warsztatowe - Gimnazjum os. Północ 25
9:00 - 10:00 Śniadanie. Uczestnicy zakwaterowani w ośrodku OAZA jedzą śniadanie w miejscu zakwaterowania, pozostali w stołówce Gimnazjum.
10:00 - 11:00 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 1
 • IT Auditor - nowoczesne narzędzie w ręku administratora sieci komputerowych
 • Miękka innowacja na lekcjach. Co zrobić, aby szkolne zajęcia na długo zapisały się w pamięci uczniów? - dr inż. Adam Wojciechowski - PTI
 • Przygotowanie środowiska serwera Windows 2003 do zastosowania portalu edukacyjnego.
  - część 1 - Krzysztof M. Ziołek
 • Serwer plików, kontroler domeny - czyli skuteczny sposób na szkolne serwery. - Damian Wieczorek
11:10 - 12:10 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 2
 • IT Auditor - nowoczesne narzędzie w ręku administratora sieci komputerowych
 • Miękka innowacja na lekcjach. Co zrobić, aby szkolne zajęcia na długo zapisały się w pamięci uczniów? - dr inż. Adam Wojciechowski - PTI
 • Przygotowanie środowiska serwera Windows 2003 do zastosowania portalu edukacyjnego.
  - część 2 - Krzysztof M. Ziołek
 • Serwer plików, kontroler domeny - czyli skuteczny sposób na szkolne serwery. - Damian Wieczorek
12:15 - 13:15 Zajęcia seminaryjno - warsztatowe - część 3
Panel dyskusyjny z udziałem środowisk administratorów z całego kraju  "Rola i pozycja administratora szkolnych sieci komputerowych w nowoczesnej szkole". Podsumowanie i zamknięcie konferencji. Losowanie nagród.
13:20 - 14:00 Obiad