KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

III Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2007
Nowy Tomyśl 23-25 marca 2007

O Konferencji  |  Forum  | Galeria | Partnerzy  | Program  | Rejestracja | Uczestnicy | Nagrody | Kontakt | FAQ | KASSK 2006

Zapraszamy do udziału w Konferencji
     Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić na III Konferencję Informatyczną dla nauczycieli technologii informacyjnej i informatyki oraz administratorów szkolnych sieci komputerowych zatytułowaną „Technologia informacyjna w procesie wychowania”. W związku z tym szeroko będą omawiane kwestie związane z:
 • etyką Internetu
 • bezpieczeństwem sieci,
 • sposobami zabezpieczania sieci komputerowych, sieci WiFi i pojedynczych komputerów,
 • zagrożeniami płynącymi z Internetu
 • dostępu do treści niepożądanych
 • sposobów wykorzystania komputerów w pracy dydaktyczno – wychowawczej
 • TIK w wychowaniu i terapii pedagogicznej
 • problematyką przemian postępowania nauczycieli w nowym obrazie społeczeństwa informacyjnego
 • dorobkiem dydaktyki nauczania TI i informatyki
 • metodami e-learningu
 • wykorzystania TIK w różnych sferach pracy szkoły
 • aktualizacją wiedzy oraz umiejętności zarządzania szkolną infrastrukturą informatyczną
 • doskonalenia form i metod wykorzystania technologii informacyjnej w procesie kształcenia
 • i wiele innych
     Tegoroczna konferencja trwać będzie 3 dni (piątek, sobota, niedziela). Przebiegać będzie pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Nowego Tomyśla. Udział w niej weźmie wielu znakomitych gości, firm, organizacji i fundacji. Wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie, a czas spędzony w gronie przyjaciół na nieformalnych spotkaniach (będzie impreza plenerowa jak w ubiegłym roku) będzie sympatyczną „odskocznią od dnia codziennego”.

     Jesteśmy przekonani, że proponowana tematyka konferencji, w której chcemy zwrócić uwagę na ogromne znaczenie technologii informacyjnej i jej wpływ na proces wychowania we współczesnej szkole, znajdzie szerokie grono odbiorców. Adresujemy ją nie tylko do administratorów, do nauczycieli informatyki, technologii informacyjnej, dyrektorów szkół, władz samorządowych, ale również do psychologów, pedagogów oraz wszystkich nauczycieli, którzy w różnym stopniu korzystają z technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

     Proponujemy udział w wykładach dotyczących etyki mediów i odpowiedzialności nauczycieli za treści publikowane na szkolnych witrynach internetowych. Chcemy też zwrócić uwagę na kategorie przestępstw popełnianych w świecie wirtualnym i pokazać, jak skutecznie przygotować nauczycieli do przeciwdziałania im poprzez właściwe kierowanie działaniami wychowawczymi wobec uczniów, ale także i rodziców. Jesteśmy przekonani, że ważnym elementem tego procesu jest też skuteczne administrowanie, coraz przecież nowocześniejszymi, lepszymi „bardziej wymagającymi” zasobami informatycznymi szkół i placówek, ich właściwe zabezpieczanie i kontrola. Temu miałyby być poświęcone różnorodne zajęcia warsztatowe, przygotowane przez profesjonalistów: firmy komputerowe, fundacje, instytucje, a także nauczycieli liderów i koordynatorów edukacji informatycznej.

     Naszym zamiarem jest również prezentacja własnych doświadczeń w tym zakresie, którymi chcielibyśmy podzielić się z uczestnikami konferencji. Mamy swoje doświadczenia z wdrażania projektu e-szkoła, wypracowaliśmy własne koncepcje i rozwiązania, ale najbardziej liczymy na to, że dowiemy się wiele od innych, że podzielicie się z nami swoimi doświadczeniami.

     Chcemy w nasze przedsięwzięcie zaangażować także uczniów i rodziców, którzy mieliby wziąć aktywny udział wraz z nauczycielami w panelu dyskusyjnym poświęconym TI w wychowaniu, który swój finał znajdzie w rzeczywistości wirtualnej.

 

organizator konferencji
/-/ Dariusz Stachecki
dyrektor gimnazjum
/-/ Andrzej Wałęsa