Dziś jest środa, 8 lipca 2020 . Od początku roku upłynęło: 189 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   Poczta    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Nie ma rzeczy niemożliwych dla kogoś, kto nie musi ich zrobić sam."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Cyfrowa szkoła
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Koncepcja pracy
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasz Patron
Nasza oferta
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Rekrutacja
UKS GimTom
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty


 


Archiwum sprzed 1 września 2004 >>
Archiwum roku szkolnego 2004/2005 >>
Archiwum roku szkolnego 2005/2006 >>
Archiwum roku szkolnego 2006/2007 >>
Archiwum roku szkolnego 2007/2008 >>
Archiwum roku szkolnego 2008/2009 >>
Archiwum roku szkolnego 2009/2010 >>
Archiwum roku szkolnego 2010/2011 >>
Archiwum roku szkolnego 2011/2012 >>
Archiwum roku szkolnego 2012/2013 >>
Archiwum roku szkolnego 2013/2014 >>
Archiwum roku szkolnego 2014/2015 >>
Archiwum roku szkolnego 2015/2016 >>

Archiwum roku szkolnego 2016/2017


Mikołaj Wolanin Marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży


Po wykonaniu tegorocznego projektu i otrzymaniu wyników w dniu 28 kwietnia br. Julia Opaska i Mikołaj Wolanin zostali posłami i członkami komisji XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Kilka tygodni później, w dniach 13-14 maja wzięli oni udział w posiedzeniu komisji, na którym pisali m.in. projekt uchwały.

Po dojechaniu do Sulejówka pociągiem uczniowie zjedli obiad, po którym rozpoczęło się zebranie Podkomisji. Julia i Mikołaj zostali przydzieleni do jednej podkomisji (z trzech), której opiekunem był pan Jarosław Palicki z delegatury IPN w Gorzowie Wielkopolskim. Po ustaleniu kontraktu, w stolikach rozpoczęła się godzinna dyskusja, w której należało spisać doświadczenia z wykonywania projektu, odpowiadając na pytania: Jak było? Jak powinno być? Co trzeba zrobić by było tak, jak powinno być?

Po spisaniu swoich odpowiedzi każdy stolik wybrał swojego lidera, który prezentował wyniki swojej pracy. Ze stolika naszych uczniów wybrano Mikołaja, który prezentował przez około 10 minut (nagranie z fragmentu prezentacji:

Po przemówieniach wszystkich czterech stolików podkomisja wybrała lidera, który o godzinie 18 przedstawiał projekt części uchwały przygotowanej kilka minut wcześniej. Wybrano również Mikołaja, który po swoim pierwszym przemówieniu miał dość zabawną sytuację – podczas przerwy podszedł do niego pan Jarosław, który powiedział, że ma on barokowy styl wymowy (jest to styl bardzo ozdobny i wybujały).

Po zebraniu komisji, podczas kolacji zainteresowani posłowie zbierali podpisy, by móc kandydować na Marszałka Sejmu, przewodniczącego Komisji i Podkomisji. Należało zebrać odpowiednio 25, 10 i 6 podpisów.

Następnego dnia, po śniadaniu, posłowie wyjechali z Sulejówka do Warszawy, gdzie oddawszy podpisy, rozpoczęli posiedzenie Komisji. Po autoprezentacjach przez kandydatów na dane stanowisko Komisja w głosowaniu jawnym wybrała przewodniczącego Komisji, którym został Bartłomiej Rosiak oraz Marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży: Małgorzatę Kuśmierczyk, Mateusza Wróblewskiego i Mikołaja Wolanina.

Następnie zarządzono przerwę, a w trakcie niej obradowała Podkomisja. W przypadku Podkomisji, w której skład wchodzili Julia i Mikołaj przewodniczącą została Emilia Papiewska. Po zmienieniu treści projektu uchwały, przeprowadzając głosowania nad zgłoszonymi uwagami (nagranie jednej z propozycji:https://youtu.be/nzDn-8wMuGc ), podkomisja ustaliła swoje pytania do pani Minister Edukacji Narodowej.

Około godziny 12 rozpoczęło się posiedzenie Komisji, na którym Julia wraz z innymi posłami łączyli wszystkie trzy projekty części uchwał oraz wybierali trzy pytania, które będą zadane pani Minister Zalewskiej podczas posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym czasie Marszałkowie znajdowali się na Sali Posiedzeń (Sali Plenarnej), gdzie odbywało się dla nich szkolenie. Po obiedzie w Restauracji Sejmowej posłowie wrócili do domu.


Julia Opaska i Mikołaj Wolanin, 2017-05-21 21:18:26

Wszystkie informacje >>

Dziennik elektroniczny
Gimnazjum w Nowym Tomyślu - nasze filmy
Szkoła Bez Przemocy
Szkoła Ucząca Się