Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |    Poczta    |    Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Gimnazjum Dla Dorosłych
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki

Serdecznie witamy w serwisie internetowym
Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
Gimnazjum w Nowym Tomyślu
 

     Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu rozpoczęło działalność 2 września 1999 r. i uczęszczają do niego absolwenci szkół podstawowych z Nowego Tomyśla, a także dowożeni są z przyległych miejscowości Jastrzębska, Wytomyśla oraz Paproci, Sękowa, Przyłęku i Glinna. W dniu 30 maja 2005 roku Szkoła otrzymała sztandar i przyjęła imię założyciela Nowego Tomyśla, syna Teofili z Działyńskich – kórnickiej Białej Damy, FELIKSA SZOŁDRSKIEGO.

     W bieżącym roku szkolnym zatrudnionych jest 70 nauczycieli, którzy prowadzą pracę dydaktyczną i wychowawczą z ponad 650 uczniami w 29 oddziałach, w tym oddziale dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 28 pracowników administracji i obsługi. Dla uczniów utalentowanych językowo prowadzone są oddziały z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego. Pasjonaci informatyki znajdą szansę rozwijania swoich zainteresowań w oddziałach z poszerzonym nauczaniem informatyki w tzw. e-klasach, natomiast uczniowie utalentowani ruchowo będą mogli doskonalić swoje umiejętności w powołanym w naszym Gimnazjum Szkolnym Ośrodku Siatkarskim PZPS w Warszawie.

     Szkoła posiada 41 pomieszczeń do nauki, świetlicę, stołówkę, kompleks obiektów sportowych- halę, salę gimnastyczną, siłownię i sale korekcyjne oraz boiska sportowe „Orlik 2012”. Jest dobrze i nowocześnie wyposażona w 3 pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu, multimedialne pracownie językowe i laboratoria przedmiotowe, samodzielne stanowiska dla nauczycieli, umożliwiające opracowanie własnych materiałów niezależnie od pracowni. Uczniowie podczas zajęć dydaktycznych szeroko wykorzystują tablice interaktywne, tablety i laptopy, co umożliwia zarówno zgromadzony sprzęt, jak i nowoczesna sieć „Meru” pokrywająca cały obiekt. Mamy całkowicie skomputeryzowaną administrację szkolną. W Gimnazjalnym Centrum Informacji wykorzystuje się komputery do obsługi księgozbioru, wypożyczalni, składu tekstu oraz dostępne są bogate zbiory multimediów. Uczeń ma możliwość uczestnictwa w różnych projektach i działaniach we współpracy z rówieśnikami w kraju i zagranicą. Uczestniczymy w międzynarodowych projektach edukacyjnych, m.in. Connecting Classrooms realizowanym przez British Council wspólnie ze szkołami z Bośni i Hercegowiny, Hiszpanii i Szkocji, realizujemy projekty edukacyjne w ramach programu „Szkoły z klasą 2.0” CEO w Warszawie oraz „E-Szkoła Wielkopolska – Moja Wielkopolska”. Wykorzystujemy metodę projektu przy realizacji wewnątrzszkolnych i gminnych przedsięwzięć, takich jak „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, konkurs matematyczny „Piramida”, konkurs ortograficzny „Gimnazjalny Talent Ortograficzny”, Europejski Dzień Języków, Święto Patrona – „Urodziny Feliksa” i wiele innych. Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych – w minionym roku szkolnym 11 uczniów uzyskało tytuł finalisty, a 3 laureata szczebla wojewódzkiego konkursów dla gimnazjalistów. Współpracujemy ze szkołami wyższymi i ponadgimnazjalnymi. Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia dla naszych uczniów przygotowywane przez Uniwersytet Artystyczny oraz Wydział Chemii UAM w Poznaniu, a także koła akademickie w Zespole Szkół w Opalenicy. Troska o indywidualny rozwój pojedynczego ucznia, rozwój jego talentu i zainteresowań pozwoliło na uzyskanie przez szkołę tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” nadawanego przez MEN. Naszym przedsięwzięciom, projektom, zawodom i konkursom towarzyszy ciekawy i sprawdzony ceremoniał szkolny. „Galeria bez Ścian”, „Internetowy pasaż sztuki”, koncerty „Pro Sinfoniki”, zespoły taneczne i wokalne, publikacje i wystawy promują uczniów utalentowanych artystycznie, a Gimnazjalna Liga Sportowa i UKS GIM-TOM kreują sportowców, którzy trafiali już do kadry wojewódzkiej. Uzyskane osiągnięcia sportowe pozwoliły dwukrotnie na nadanie Gimnazjum tytułu „Najbardziej Usportowionej Szkoły w Wielkopolsce” w rywalizacji SZS „Wielkopolska” w Poznaniu i wielokrotne uzyskanie złotego„MOSCAR - a” w rywalizacji powiatowej wśród gimnazjów. Potwierdzeniem interesującej oferty edukacyjnej i nowoczesnych metod nauczania jest coroczna obecność bardzo wielu studentów różnych kierunków pedagogicznych, odbywających w naszej szkole swoje praktyki pedagogiczne oraz organizacja konferencji i szkoleń dla nauczycieli z całej Polski. Najbardziej znaczącym przedsięwzięciem tego rodzaju jest organizowana już od 9 lat Ogólnopolska Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych „KASSK”, w której co roku uczestniczy ponad 300 nauczycieli z całej Polski i kilkadziesiąt podmiotów oferujących swoje rozwiązania w zakresie informatyki dla edukacji. Nasi nauczyciele uczestniczą także w wielu konferencjach i szkoleniach w Europie i na świecie. Właśnie nowe technologie i ich zastosowanie w edukacji jest szczególnym wyróżnikiem naszego Gimnazjum. Stosujemy je powszechnie we wszystkich szkolnych działaniach, uczestniczymy w wielu projektach i stale doskonalimy własne umiejętności. Są one na tyle atrakcyjne i uniwersalne, że pozwoliły zaliczyć naszą placówkę do wąskiego grona ok. 30 szkół na świecie w programie „Partners In Learning” Microsoft potrafiących najlepiej wykorzystywać technologię informacyjną i komunikacyjną w procesie nauczania i nadać nam tym samym bardzo prestiżowy tytuł „Mentor School”. Posiadamy też tytuł „Najbardziej Innowacyjnej Szkoły w Polsce”, certyfikat „Innowacyjnej Organizacji”, „Szkoły Uczącej Się” i wiele innych.

     Ważnym elementem naszej pracy jest też troska o skuteczne przeciwdziałanie wszelkim zachowaniom patologicznym, agresji i przemocy w szkole oraz projektowanie działań o charakterze profilaktycznym i prospołecznym. Od lat skutecznie działamy i jesteśmy doceniani przez organizatorów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Szkoła bez przemocy” i „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Dbamy też o patriotyczne i regionalne wychowanie naszych uczniów. Zainicjowaliśmy i uczestniczyliśmy ostatnio w projekcie „Katyń – ocalić od zapomnienia”, czy w studium edukacji regionalnej „Akademia nad Szarką”.

     Świadectwem różnorodnej aktywności Gimnazjum jest bardzo bogata strona internetowa szkoły www.gim-nt.com , do obejrzenia której gorąco zapraszamy!