Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |    Poczta    |    Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Gimnazjum Dla Dorosłych
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty


Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki

RADA RODZICÓW GIMNAZJUM
IM. FELIKSA SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU
 

Kim jesteśmy?

RADA RODZICÓW (KOMITET RODZICIELSKI) to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.
Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.
Główne działania komitetu rodzicielskiego sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:
1. współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
2. udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
3. współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
4. tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi    organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
5. współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
6. upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
7. pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
8. prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę

Skład Prezydium Rady Rodziców

Rok szkolny 2016/2017:

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca: Justyna Bronka
Sekretarz: Beata Tobys
Skarbnik:
Ilona Dębska
Członkowie: Weronika Bobkiewicz, Katarzyna Jezierska – Kowalska, Agnieszka Łuczkowska, Magdalena Boguszyńska

RADA RODZICÓW

MARCHEWKA Agnieszka I A, BOBKIEWICZ Weronika I B, KUCZ Jolanta I C, ŁUCZAK Elżbieta I D, KOLASIŃSKA Lidia I E, WAKULEWICZ Kamila I F, RATAJCZAK Ewa Aleksandra I G, SZULC Magdalena I H, DĘBSKA Ilona II A, GULAREK-ROSZYK Elżbieta II B, TOBYS Beata II C, ŁATKA Katarzyna II D, ŁATKA Katarzyna II D, BOGUSZYŃSKA Magdalena II E, ŁUCZKOWSKA Agnieszka II F, GROCHOLEWSKA Danuta II G, KOPEĆ Katarzyna II H, JEZIERSKA-KOWALSKA Katarzyna IIIA, MIGUN Sylwia III B, ADAMSKA Sylwia III C, BISIOREK Danuta III D, LUDWICZAK Zbysław III E, CHALASZ Honorata III F, BOBKIEWICZ Weronika III G, KACZMAREK Hanna III H, BRONKA Justyna III I, GEISLER Jolanta III L.

KOMISJA REWIZYJNA

Rok szkolny 2016/2017
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Rady Rodziców wybranym przez zebranie ogólne rodziców.
Przewodniczący: Elżbieta Gularek-Roszyk
Członkowie: Lidia Kolasińska, Katarzyna ŁatkaPrezydium Rady Rodziców spotyka się regularnie co miesiąc o godzinie 18.00 w sekretariacie, w dniach wyznaczonych przez szkołę na konsultacje rodziców z nauczycielami. Jeżeli zachodzi potrzeba ustalany jest dodatkowy termin.

Składka i sposoby jej opłacania:

Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, służących całej jej społeczności.
Dlatego apelujemy o dokonywanie wpłat składek ustalonych przez Radę Rodziców na rok szkolny 2016/2017 w wysokości rocznej
                                                       40 złotych
Te pieniądze zostaną zagospodarowane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w Szkole na różnych płaszczyznach. Istnieje możliwość wpłaty składki w 2 ratach.
Jeżeli do Szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców lub opiekunów, to składka może być wnoszona tylko na jedno dziecko lub być obniżona na wszystkie dzieci danych rodziców lub opiekunów.
Składkę można wpłacić:
- skarbnikowi Klasowej Rady Rodziców (podczas comiesięcznych konsultacji)
- skarbnikowi Rady Rodziców Szkoły (w sekretariacie szkoły podczas comiesięcznych
konsultacji)
- wychowawcy klasy
- bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców w
PKO BP nr konta

95 1020 4144 0000 6702 0154 9112

z dopiskiem "Składka na rok szkolny 2016/2017 syn/córka; (imię, nazwisko, klasa)"


Propozycje pozyskiwania środków finansowych:

Nasze motto:
"To człowiek jest człowiekowi najbardziej potrzebny do szczęścia"
                                                                                         (P. A. Holbach)

- zorganizowanie zabawy tanecznej dla rodziców, nauczycieli
- przygotowanie imprezy integracyjnej rodzice – nauczyciele w terenie, przy ognisku
- przygotowanie aukcji prac uczniowskich
- zorganizowanie szkolnego festynu (z konkursami, w których biorą udział uczniowie wraz z rodzicami)
- organizowanie dodatkowych kursów, szkoleń tematycznych dla uczniów
- lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji

Jeżeli masz inne propozycje .... prosimy o kontakt z nami.


rr@gim-nt.pl