Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   Poczta    |    Blog Matematyczny  |    BIP   |    GIGANT    |    Cyfrowa Szkoła 

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Cyfrowa szkoła
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Koncepcja pracy
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasz Patron
Nasza oferta
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Rekrutacja
UKS GimTom
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty


 

Materiały zamieszczone w tym dziale zapisane są w formacie PDF (ang. Portable Document Format). Do przeglądania tych dokumentów niezbędny jest program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony producenta (odnośnik obok).

 

REGULAMINY

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

 • Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018
  Pobierz - format PDF.

Regulamin korzystania z obiektów hali sportowej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Dyrektora Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 02 01 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania z obiektów hali sportowej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
  Pobierz - format PDF.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 • ZARZĄDZENIE NR 7/2016 Dyrektora Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 30 12 2016 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej.
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z realizacją projektów edukacyjnych w Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017.

 • ZARZĄDZENIE NR 6/2016 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: szczegółowych warunków realizacji i wykazu tematów projektów edukacyjnych w Gimnazjum.
  Pobierz - format PDF.

PROGRAMY NAUCZANIA

 • ZARZĄDZENIE NR 4/2016 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie: dopuszczenia zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z rekrutacją na rok szkolny 2016/2017.

 • Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017
  Pobierz - format DOC ze strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 • Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
  Pobierz - format DOC ze strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
  Pobierz - format PDF ze strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  Pobierz - format PDF ze strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 • Wykaz olimpiad organizowanych w roku szkolnym 2015/16
  Informacja na stronie MEN

 • Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/143/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl
  Pobierz - format PDF

Dokumenty związane z udostępnianiem informacji publicznej.

 • ZARZĄDZENIE NR 10/2015 Dyrektora Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie „Regulaminu udostępniania informacji publicznej w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu”.
  Pobierz - format PDF

Dokumenty związane z realizacją projektów edukacyjnych w Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016.

 • ZARZĄDZENIE NR 8/2015 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: szczegółowych warunków realizacji i wykazu tematów projektów edukacyjnych w Gimnazjum.
  Pobierz - format PDF.

Statut Gimnazjum i WSO i WSOZ po zmianach z dnia 31 sierpnia 2015r.

 • Uchwała Nr 160 / 2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
  Pobierz - format PDF.

 • Uchwała Nr 161 / 2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania oraz Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania Zachowania uczniów Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
  Pobierz - format PDF.

 • STATUT GIMNAZJUM im. Feliksa Szołdrskiego W NOWYM TOMYŚLU /Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 31 08 2015 r./
  Pobierz - format PDF.

 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu /Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 31 sierpnia 2015 r./
  Pobierz - format PDF.

 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania uczniów Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu /Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 31 sierpnia 2015 r./
  Pobierz - format PDF.

REGULAMIN STOŁÓWKI

 • ZARZĄDZENIE NR 6/2015 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej.
  Pobierz - format PDF.

 • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego W Nowym Tomyślu
  Pobierz - format PDF.

PROGRAMY NAUCZANIA

 • ZARZĄDZENIE NR 5/2015 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: dopuszczenia zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z rekrutacją do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015-2016.

Dokumenty w sprawie warunków realizacji i wykazu tematów projektów edukacyjnych.

 • ZARZĄDZENIE NR 5/2014 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: szczegółowych warunków realizacji i wykazu tematów projektów edukacyjnych w Gimnazjum.
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty w sprawie dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego.

 • ZARZĄDZENIE NR 3/2014 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie: dopuszczenia zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
  Pobierz - format PDF.

Statut Gimnazjum po zmianach z dnia 26 lutego 2014.

 • Uchwała Nr 143/2014 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
  Pobierz - format PDF.

 • STATUT GIMNAZJUM im. Feliksa Szołdrskiego W NOWYM TOMYŚLU /Tekst jednolity po zmianach z dnia 26 02 2014 r./
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014-2015.

Dokumenty związane z realizacją projektów edukacyjnych w Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014.

 • ZARZĄDZENIE NR 4/2013 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: szczegółowych warunków realizacji i wykazu tematów projektów edukacyjnych w Gimnazjum.
  Pobierz - format PDF.

Statut Gimnazjum i WSO po zmianach z dnia 30 sierpnia 2013r.

 • Uchwała Nr 135/2013 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum
  Pobierz - format PDF.

 • Uchwała Nr 136/2013 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum
  Pobierz - format PDF.

 • STATUT GIMNAZJUM im. Feliksa Szołdrskiego W NOWYM TOMYŚLU /Tekst jednolity po zmianach z dnia 30 08 2013 r./
  Pobierz - format PDF.

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu /Tekst jednolity po zmianach z dnia 30 marca 2013 r./
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty w sprawie dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego.

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2013 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: dopuszczenia zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
  Pobierz - format PDF.

 • ZARZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 31 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmian dopuszczenia zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013-2014.

 • Zarządzenie nr 110.1.1387.2012 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014
  Pobierz - format PDF.

 • ZARZĄDZENIE NR 110.1.13.2013 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 110.1.1387.2012 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014.
  Pobierz - format PDF.

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.1387. 2012 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2012 r
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z realizacją projektów edukacyjnych w Gimnazjum.

 • ZARZĄDZENIE NR 6/2012 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 30 września 2012 roku w sprawie: szczegółowych warunków realizacji i wykazu tematów projektów edukacyjnych w Gimnazjum.
  Pobierz - format PDF.

Regulamin świetlicy szkolnej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

 • ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 13 09 2012 r. w sprawie regulaminu świetlicy szkolnej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
  Pobierz - format PDF.

 • Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2012 dyrektora Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 13 09 2012 r. Regulamin świetlicy.
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z przyjęciem absolwentów szkół podstawowych do klasy sportowej o profilu piłki siatkowej Gimnazjum obowiązujące na rok szkolny 2012/2013.

 • Regulamin rekrutacji do ODDZIAŁU KLASY SPORTOWEJ o profilu piłki siatkowej w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2012/2013.
  Pobierz - format PDF.

 • Podanie o przyjęcie do klasy sportowej o profilu piłki siatkowej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2012/2013.
  Pobierz - format PDF.

 • Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia w związku z naborem do Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego
  Pobierz - format PDF.

 • Ulotka związana z naborem do szkolnego ośrodka siatkarskiego w ramach ogólnopolskiego programu polskiego związku piłki siatkowej.
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z zestawem programów nauczania obowiązującym od 1 09 2012 r. w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

 • ZARZĄDZENIE NR 3/2012 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: dopuszczenia zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z przyjęciem absolwentów szkół podstawowych do Gimnazjum obowiązujące na rok szkolny 2012/2013.

 • Regulamin przyjęć absolwentów szkoły podstawowej do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2012/2013.
  Pobierz - format PDF.

 • Podanie o przyjęcie do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2012/2013.
  Pobierz - format PDF.

 • Regulamin naboru do E-KLASY - oddziału z rozszerzonym zakresem treści nauczania i rozszerzonym tygodniowym wymiarem godzin matematyki i informatyki z powszechnym i wszechstronnym wykorzystaniem sprzętu oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej na różnych przedmiotach kształcenia w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2012/2013.
  Pobierz - format PDF.

 • Regulamin naboru do oddziałów z rozszerzonym zakresem treści nauczania i zwiększonym tygodniowym wymiarem godzin języka angielskiego lub niemieckiego w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2012/2013.
  Pobierz - format PDF.

 • Zgoda rodziców na udział dziecka w teście sprawdzającym umiejętności językowe, kwalifikującym do klasy z rozszerzonym zakresie nauczania języka angielskiego [RA] lub języka niemieckiego [RN].
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z nadaniem wyróżnienia "Złoty Wawrzyn".

 • UCHWAŁA NR XIX / 170 / 2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ; zmiany Uchwały Nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003r.w sprawie nadania tytułu laureata „ Złotego Wawrzynu ” najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej lub gimnazjum w Gminie Nowy Tomyśl .
  Pobierz - format PDF.

Statut Gimnazjum, WSO i WSOZ po zmianach z dnia 28 marca 2012r.

 • Uchwała Nr 107/2012 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum
  Pobierz - format PDF.

 • Uchwała Nr 108/2012 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum
  Pobierz - format PDF.

 • Uchwała Nr 109/2012 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zachowania
  Pobierz - format PDF.

 • STATUT GIMNAZJUM im. Feliksa Szołdrskiego W NOWYM TOMYŚLU /Tekst jednolity po zmianach z dnia 28 03 2012 r./
  Pobierz - format PDF.

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu /Tekst jednolity po zmianach z dnia 28 marca 2012 r./
  Pobierz - format PDF.

 • Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu /Tekst jednolity po zmianach z dnia 28 03 2012 r./
  Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z organizacją egzaminu gimnazjalnego od roku 2012

 • ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie: instrukcji organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu .
  Pobierz - format PDF.

 • Instrukcja organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
  Pobierz - format PDF.

Zarządzenie nr 1831/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013.
Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z przyjęciem absolwentów szkół podstawowych do Gimnazjum obowiązujące na rok szkolny 2011/2012.

 • Regulamin przyjęć absolwentów szkoły podstawowej do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2011/2012.
  Pobierz - format PDF.

 • Podanie o przyjęcie do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2011/2012.
  Pobierz - format PDF.

 • Regulamin naboru do E-KLASY - oddziału z rozszerzonym zakresem treści nauczania i rozszerzonym tygodniowym wymiarem godzin matematyki i informatyki z powszechnym i wszechstronnym wykorzystaniem sprzętu oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej na różnych przedmiotach kształcenia w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2011/2012.
  Pobierz - format PDF.

 • Regulamin naboru do oddziałów z rozszerzonym zakresem treści nauczania i zwiększonym tygodniowym wymiarem godzin języka angielskiego lub niemieckiego w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2011/2012.
  Pobierz - format PDF.

 • Zgoda rodziców na udział dziecka w teście sprawdzającym umiejętności językowe, kwalifikującym do klasy z rozszerzonym zakresie nauczania języka angielskiego [RA] lub języka niemieckiego [RN].
  Pobierz - format PDF.

 • Regulamin naboru do ODDZIAŁU KLASY SPORTOWEJ ogólnorozwojowej w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2011/2012.
  Pobierz - format PDF.

 • Zgoda rodziców na udział dziecka w sprawdzianie sprawności fizycznej, kwalifikującym do przyjęcia do klasy sportowej o rozszerzonym zakresie wychowania fizycznego..
  Pobierz - format PDF.

Nowelizacja Statutu  oraz WSO i WSOZ Gimnazjum (23 listopada 2010)

 • Uchwała Nr 88/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w statucie gimnazjum
  Pobierz format - PDF

 • STATUT Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 
  /Tekst jednolity po zmianach z dnia 23 listopada 2010 r./
  Pobierz format - PDF

 • Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum
  Pobierz format - PDF

 • WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu  /Tekst jednolity po zmianach z dnia 23 listopada 2010 r./
  Pobierz format - PDF

 • Uchwała Nr 90/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w wewnątrzszkonym systemie oceniania zachowania
  Pobierz format - PDF

 • WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu  /Tekst jednolity po zmianach z dnia 23 listopada 2010 r./
  Pobierz format - PDF

Zarządzenie nr 0151/1981/2010 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012 ( Treść decyzji - format Acrobat - PDF)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Zarządzenie nr 3/2010 dyrektora Gimnazjum w sprawie szczegółowych zasad organizacji obowiązkowego, zespołowego projektu edukacyjnego oraz wykaz tematów projektów edukacyjnych
Pobierz - format PDF.

Dokumenty związane z korzystaniem z kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK - 2012” w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Dokumenty związane z przyjęciem absolwentów szkół podstawowych do Gimnazjum obowiązujące na rok szkolny 2010/2011.

 • Regulamin przyjęć absolwentów szkoły podstawowej do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2010/2011.
  Pobierz - format PDF.

 • Podanie o przyjęcie do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2009/2010.
  Pobierz - format PDF.

 • Regulamin naboru do E-KLASY - oddziału z rozszerzonym zakresem treści nauczania i rozszerzonym tygodniowym wymiarem godzin matematyki i informatyki z powszechnym i wszechstronnym wykorzystaniem sprzętu oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej na różnych przedmiotach kształcenia w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2010/2011.
  Pobierz - format PDF.

 • Regulamin naboru do oddziałów z rozszerzonym zakresem treści nauczania i zwiększonym tygodniowym wymiarem godzin języka angielskiego lub niemieckiego w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2010/2011.
  Pobierz - format PDF.

 • Zgoda rodziców na udział dziecka w teście sprawdzającym umiejętności językowe, kwalifikującym do klasy z rozszerzonym zakresie nauczania języka angielskiego [RA] lub języka niemieckiego [RN].
  Pobierz - format PDF.

Zarządzenie nr 0151/1/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011.(format - PDF)

Nowelizacja Statutu  oraz WSO i WSOZ Gimnazjum

 • Uchwała Nr 76/2009 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w statucie gimnazjum
  Pobierz format - PDF

 • STATUT Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 
  /Tekst jednolity po zmianach z dnia 23 września 2009 r./
  Pobierz format - PDF

 • Uchwała Nr 77/2009 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum
  Pobierz format - PDF

 • WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu  /Tekst jednolity po zmianach z dnia 23 września 2009 r./
  Pobierz format - PDF

 • Uchwała Nr 78/2009 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w wewnątrzszkonym systemie oceniania zachowania
  Pobierz format - PDF

 • WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu  /Tekst jednolity po zmianach z dnia 23 września 2009 r./
  Pobierz format - PDF

Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu od roku szkolnego 2009/2010 (format - PDF)

Dokumenty związane z przyjęciem absolwentów szkół podstawowych do Gimnazjum obowiązujące na rok szkolny 2009/2010.

 • Regulamin przyjęć absolwentów szkoły podstawowej do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2009/2010.
  Pobierz - format PDF.

 • Regulamin naboru do oddziałów z rozszerzonym zakresem treści nauczania i zwiększonym tygodniowym wymiarem godzin w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2009/2010.
  Pobierz - format PDF.

 • Podanie o przyjęcie do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2009/2010.
  Pobierz - format PDF.

 • Zgoda rodziców na udział dziecka w teście sprawdzającym umiejętności językowe, kwalifikującym do klasy z rozszerzonym zakresie nauczania języka angielskiego [RA] lub języka niemieckiego [RN].
  Pobierz - format PDF.

Decyzja nr 2/2009 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010 ( Treść decyzji - format Acrobat - PDF)
Załącznik nr 1 do decyzji nr 2 /2009 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2009 r.
Załącznik nr 2 do decyzji nr 2 /2009 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2009 r.

STATUT GIMNAZJUM im. Feliksa Szołdrskiego W NOWYM TOMYŚLU /Tekst jednolity po zmianach z dnia 29 października 2008 r./ (format - PDF)

UCHWAŁA NR 65/2008 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 29 10 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Treść uchwały (format Acrobat - PDF)

Dokumenty związane z przyjęciem absolwentów szkół podstawowych do Gimnazjum obowiązujące na rok szkolny 2008/2009.

 • Regulamin przyjęć absolwentów szkoły podstawowej do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2008/2009.
  Pobierz - format PDF
  .

 • Regulamin naboru do oddziałów z rozszerzonym zakresem treści nauczania i zwiększonym tygodniowym wymiarem godzin w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2008/2009.
  Pobierz - format PDF
  .

 • Podanie o przyjęcie do Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2008/2009.
  Pobierz - format PDF
  .

 • Zgoda rodziców na udział dziecka w teście sprawdzającym umiejętności językowe, kwalifikującym do klasy z rozszerzonym zakresie nauczania języka angielskiego [RA] lub języka niemieckiego [RN].
  Pobierz - format PDF
  .

Aneks nr 1 do Załącznika nr 11 Decyzji nr 3/2008 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2008 r w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009 (format Acrobat - PDF)

Decyzja nr 3/2008 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009 (format Acrobat - PDF)  Załącznik nr 1   Załącznik nr 2   Załącznik nr 3

Punktowy system oceniania zachowania uczniów Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu /zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 49/2007z dnia 31 08 2007 r./ (format Acrobat - PDF)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
rozporzadzenie_28082007.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
rozporzadzenie_20070823.pdf        rozporzadzenie_20070823_1.pdf
rozporzadzenie_20070823_2.pdf    rozporzadzenie_20070823_3.pdf

Statut Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Tekst jednolity po zmianach z dnia 29 maja 2007r. (format Acrobat - PDF)

Uchwała nr 1/2007 Rady Rodziców Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie: Regulaminu działalności Rady Rodziców.
Pobierz - format PDF.  

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu - Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2007 Rady Rodziców Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 4 czerwca 2007 r.
Pobierz - format PDF. 

Kalendarz czynności związanych z klasyfikacją końcową uczniów Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w roku szkolnym 2006/2007
Pobierz - format PDF.  

Decyzja nr 173/2006 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21grudnia 2006 roku w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008
Pobierz - format PDF.      Pobierz załączniki.

Punktowy Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania - tekst jednolity ze zmianami z dnia 21 września 2006r.
Pobierz - format PDF.

Wewnątrzszkolny System Oceniania - tekst jednolity ze zmianami z dnia 21 września 2006r.
Pobierz - format PDF.

Sprawdzian umiejętności językowych kwalifikujący do przyjęcia do klasy o rozszerzonym zakresie nauczania języka angielskiego. Sprawdzian odbył się w ubiegłym roku szkolnym. Może on posłużyć jako przykład wymagań i wzór dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy o rozszerzonym zakresie nauczania języka angielskiego w roku szkolnym 2006/2007. Pobierz - format PDF.

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2006 Pobierz

Statut Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Tekst jednolity po zmianach z dnia 25 października 2005 r. (format Acrobat - PDF) (format MS Word)

Uchwała Nr XXVII/210/2005 w sprawie nadania imienia Feliksa Szołdrskiego Gimnazjum w Nowym Tomyślu (format MS Word) (format Acrobat - PDF)

Decyzja nr 103/2004 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2005/2006. Załącznik nr 1    Załącznik nr 2    Załącznik nr 3

Statut Gimnazjum w Nowym Tomyślu - tekst jednolity ze zmianami - październik 2004r.

Wewnątrzszkolny system oceniania - tekst jednolity ze zmianami - październik 2004r.

Przedmiotowe systemy oceniania .

Statut Gimnazjum w Nowym Tomyślu -tekst jednolity po zmianach z dnia 12 listopada 2003r.

Uchwała Nr VII / 61 / 2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie : nadania tytułu laureata "Złotego Wawrzynu" najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej lub gimnazjum w Gminie Nowy Tomyśl .
Zobacz wzór nagrody.