Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   Poczta    |    Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Gimnazjum Dla Dorosłych
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Pasaż sztuki
Przedmiotowe SO
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty


Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki

KOMUNIKATY
 

Materiały zamieszczone w tym dziale zapisane są w formacie PDF (ang. Portable Document Format). Do przeglądania tych dokumentów niezbędny jest program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony producenta (odnośnik obok).

 

Data dodania do serwisu Temat
2016-06-17

Listy podręczników obowiązujące w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2016/2017

Informujemy, że związku z reformą podręcznikową, "w roku szkolnym 2016/2017 rodzice uczniów klas I i II gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2015-06-19

Listy podręczników obowiązujące w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2015/2016

Informujemy, że związku z reformą podręcznikową, "w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych."
Podręczniki będą zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN. Podręczniki te "będą nowe, kupione na rynku od wydawców. Muszą być wieloletnie, tzn. nie mogą zawierać miejsc do wypełniania, wpisywania, wycinania, itp. Kupione w tym roku pod- ręczniki posłużą trzem kolejnym rocznikom uczniów."

2014-07-07

Wstępne listy uczniów klas pierwszych przyjętych na rok szkolny 2014/2015
Zobacz listę (*.pdf)

2014-06-16

Lista podręczników obowiązująca w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2014/2015
Podręczniki do klasy 1 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 2 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 3 (*.pdf)
Podręczniki do nauki języka angielskiego (*.pdf)

2013-06-14

Lista podręczników obowiązująca w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2013/2014
Podręczniki do klasy 1 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 2 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 3 (*.pdf)
Podręczniki do nauki języków obcych (*.pdf)

2012-12-11

Wyniki próby egzaminu gimnazjalnego 2013.
treść komunikatu (*.pdf)

2012-10-05

Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów Gimnazjum w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2012/20013 (*.pdf)

2012-06-15

Lista podręczników obowiązująca w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2012/2013
Podręczniki do klasy 1 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 2 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 3 (*.pdf)
Podręczniki do nauki języków obcych (*.pdf)

2011-09-23

ZARZĄDZENIE NR 4/2011 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 20 września 2011 roku w sprawie: szczegółowych warunków realizacji i wykazu tematów projektów edukacyjnych w Gimnazjum.
treść zarządządzenia wraz z załącznikami(*.pdf)

2011-06-16

Zestawienie najlepszych wyników z egzaminu gimnazjalnego uzyskanych przez uczniów Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu w roku szkolnym 2010/2011
Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego (*.pdf)

2011-06-14

Lista podręczników obowiązująca w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2011/2012
Podręczniki do klasy 1 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 2 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 3 (*.pdf)
Podręczniki do nauki języków obcych (*.pdf)

2011-06-10

ZARZĄDZENIE NR 3/2011 DYREKTORA GIMNAZJUM IM. F. SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie: dopuszczenia zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
treść zarządządzenia wraz z załącznikiem(*.pdf)

2011-01-16

Zestawienie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 4, 5 i 7 stycznia 2011 (*.pdf)

2010-10-02

Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów Gimnazjum w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2010/20011 (*.pdf)

2010-06-16

Lista podręczników obowiązująca w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2010/2011
Podręczniki do klasy 1 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 2 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 3 (*.pdf)
Podręczniki do nauki języków obcych (*.pdf)

2010-02-04

Wyniki próby egzaminu gimnazjalnego 2010.
Wyniki zbiorcze (*.pdf) Wyniki uczniów (*.pdf)
Zestawienie najlepszych wyników (*.pdf)

2009-10-02

Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów Gimnazjum w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2009/20010 (*.pdf)

2009-09-14

Za Kuratorium Oświaty w Poznaniu publikujemy wstępnie zatwierdzony terminarz konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych. Kuratorium Oświaty w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zmian do momentu ogłoszenia zarządzenia powołującego konkursy interdyscyplinarne i przedmiotowe na rok szkolny 2009/2010.
Terminarz konkursów (*.pdf)

2009-06-16

Lista podręczników obowiązująca w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2009/2010
Podręczniki do klasy 1 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 2 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 3 (*.pdf)
Podręczniki do nauki języków obcych (*.pdf)

2009-02-20

Zestawienie wyników próby egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2008/2009 (*.pdf)

2008-09-23

Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów Gimnazjum w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2008/2009 (*.pdf)

2008-09-08

Terminarz roku szkolnego 2008-2009 (*.pdf)

2008-08-25

Listy uczniów klas pierwszych z podziałem na klasy, przyjętych do Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2008/2009.
Listy uczniów klas pierwszych (*.pdf)

2008-06-05

Lista podręczników obowiązująca w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2008/2009
Podręczniki do klasy 1 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 2 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 3 (*.pdf)
Podręczniki do nauki języków obcych (*.pdf)

2007-09-17

Program Dnia Absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum w Nowym Tomyślu - 22 września 2007r.
Pobierz (format PDF)

2007-09-17

Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów Gimnazjum w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2007/2008
Pobierz (format PDF)

2007-09-09

Terminarz roku szkolnego 2007/2008 w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Pobierz (format PDF)

2007-09-06

Kalendarz roku szkolnego 2007/2008
Pobierz (format PDF)

2007-06-14

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2006/2007
Pobierz (format PDF)

2007-06-05

Lista podręczników obowiązująca w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2007/2008
Podręczniki do klasy 1 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 2 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 3 (*.pdf)
Podręczniki do nauki języków obcych (*.pdf)

2006-09-04

List Ministra na rozpoczęcie roku szkolnego (format PDF)

2006-09-04

Terminarz roku szkolnego 2006/2007. (format MS Word, format PDF)

2006-06-24

List Pana Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej, z okazji zakończenia roku szkonego
Pobierz (format PDF)

2006-06-14

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2005/2006
Pobierz (format PDF)

2006-06-13

Lista podręczników obowiązująca w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2006/2007
Podręczniki do klasy 1 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 2 (*.pdf)
Podręczniki do klasy 3 (*.pdf)
Podręczniki do nauki języków obcych (*.pdf)

2006-06-06

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE w zakresie obsługi prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego i języka niemieckiego. Pobierz pełen tekst (*.pdf)

2006-03-03

Plan szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych 2006 - "Zdrowa rodzina - szczęśliwe dzieci" Pobierz w wersji DOC. Pobierz w wersji PDF.

2006-02-06

Tematyka zajęć komputerowych w ferie zimowe 2006. Pobierz w wersji HTML. Pobierz w wersji PDF.

2006-02-06

Harmonogram zajęć dla młodzieży w ferie zimowe 2006. Pobierz w wersji HTML. Pobierz w wersji PDF.

2006-01-20

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro. Pobierz w wersji HTML. Pobierz w wersji PDF.

2006-01-11

Zestawienie wyników próby egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2005/2006. (format PDF)

2005-12-19

Materiały do próbnego egzaminu gimnazjalnego.

2005-11-23

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 218, poz. 1840)

2005-09-22

Terminarz roku szkolnego 2005/2006. (format MS Word, format PDF)

2005-09-19

Kalendarz imprez gimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006. (format MS Word, format PDF)

2005-06-30

Zestawienie podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2005/2006 w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Klasy pierwsze. Klasy drugie. Klasy trzecie.

2005-01-20

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego 2005

2005-01-14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO (remont - modernizacja sanitariatów uczniowskich w  budynku szkoły). Pobierz w wersji PDF

2004-09-10

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

2004-06-07

Najlepsze wyniki indywidualne egzaminu gimnazjalnego 2004

2004-06-07

Wyniki zbiorcze egzaminu gimnazjalnego 2004

2004-02-17

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego 2004

2003-12-15

Laureaci eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych 2003/2004 zakwalifikowani do wyższego etapu

2003-12-10

Kalendarz czynności związanych z klasyfikacją śródroczną uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2003/2004

2003-11-12

Przewodnik po przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością.

2003-11-05

Apel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do społeczności szkolnych na 11 listopada 2003 r.

2003-11-03

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych

2003-06-11

Najlepsze wyniki indywidualne egzaminu gimnazjalnego 2003

2003-06-10

Wyniki zbiorcze egzaminu gimnazjalnego 2003

2003-05-05

Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną

2003-03-03

Plan rekolekcji wielkopostnych

2003-02-27

Na bal idziemy ! Na bal !

2003-02-25

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

2003-02-20

Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego