[Gimnazjum w Nowym Tomyślu - Cyfrowa Szkoła]

GIMNAZJUM IM. FELIKSA SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU - CYFROWA SZKOŁA

[ REGULAMINY Gimnazjum w Nowym Tomyślu]

Strona główna

Cyfrowa Szkoła

Jak to zrobić?

Cztery kroki do sukcesu

Organizacja infrastruktury

Nauczyciele i technologia

Infrastruktura

Profesjonalna sieć Wi-Fi

Dziennik elektroniczny

Platformy edukacyjne

Live@Edu

Projekty edukacyjne

Tablice interaktywne

Nauka z komputerem 1:1

iPad w edukacji

Udostępnianie technologii

Multimedialna Sala Patrona

Szkolenia dla nauczycieli

Udostępnianiem technologii w naszym Gimnazjum zajmuje się Gimnazjalne Centrum Informacji. Jest to struktura, w którą na początku funkcjonowania Gimnazjum przekształciliśmy szkolną bibliotekę. Zdajemy sobie sprawę, że współczesna biblioteka, to nie tylko wypożyczanie książek, ale również szeroko pojęty dostęp do informacji.

W naszej opinii GCI stanowi multimedialne serce szkoły. Zajmuje się udostępnianiem zbiorów w postaci tradycyjnej i cyfrowej, ale również udostępnianiem sprzętu multimedialnego.

Na wyposażeniu GCI znajduje się również nowoczesne, 12 stanowiskowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z którego z dużym entuzjazmem korzystają uczniowie i nauczyciele, którzy zawsze mogą liczyć na fachowe wsparcie nauczycielek - bibliotekarek.

Nadzór nad wypożyczonym sprzętem i bieżąca obsługa urządzeń sprawiają, że zestawy są zawsze sprawne i mogą być efektywnie wykorzystane podczas pracy z uczniami na lekcjach, w pracach klubów, a także służyć do przygotowania nauczycieli do zajęć.