[Gimnazjum w Nowym Tomyślu - Cyfrowa Szkoła]

GIMNAZJUM IM. FELIKSA SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU - CYFROWA SZKOŁA

[ REGULAMINY Gimnazjum w Nowym Tomyślu]

Strona główna

Cyfrowa Szkoła

Jak to zrobić?

Cztery kroki do sukcesu

Organizacja infrastruktury

Nauczyciele i technologia

Infrastruktura

Profesjonalna sieć Wi-Fi

Dziennik elektroniczny

Platformy edukacyjne

Live@Edu

Projekty edukacyjne

Tablice interaktywne

Nauka z komputerem 1:1

iPad w edukacji

Udostępnianie technologii

Multimedialna Sala Patrona

Szkolenia dla nauczycieli

Tablica interaktywna jest innowacyjnym narzędziem pracy, stwarzającym szerokie możliwości dydaktyczne – od pokazu zdjęć, filmów, animacji komputerowych po symulacje różnych zjawisk i ćwiczenia interaktywne, aktywizującym uczniów i pozwalającym przekazać informacje w sposób jasny i czytelny.

„Dzięki niej świat multimediów staje się bliski, dosłownie dostępny na wyciągnięcie ręki, wystarczy dotknąć, przesunąć, by przenieść się z kosmosu do mikrokosmosu, by przenieść się w czasie, by zobaczyć, posłuchać, powtórzyć, dopisać, dorysować… brać czynny udział w kreowaniu edukacyjnej rzeczywistości.”
/Dariusz
Stachecki – wicedyrektor szkoły/

 

W obecnej chwili mamy w szkole 16 tablic interaktywnych.
Planujemy dalsze zakupy, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że te nowoczesne środki dydaktyczne niosą ze sobą nieocenione możliwości. W połączeniu ze sprawnie działającą siecią komputerową, platformą edukacyjnę, szybkim dostępem do Internetu stają się potężnym narzędziem edukacyjnym. Obecnie skupiamy się również na wykorzystaniu w dydaktyce systemu Smart Response VE, dzięki któremu zamieniamy tablicę w interaktywne centrum testów. Możemy sprawnie przeprowadzać rozmaite testy, które uczniowie rozwiązują za pomocą komputerów, iPadów lub telefonów komórkowych.

 

Testowaliśmy wiele rozwiązań, jednak wybraliśmy tablice SMART oraz INTERWRITE.
Tablice interaktywne tych producentów są łatwe i intuicyjna w obsłudze. Podstawowe umiejętności pracy z komputerem, które można przyswoić w krótkim czasie oraz elementarna znajomość tablicy wystarczą, aby móc bez obawy korzystać z niej na lekcjach.
Cała kadra pedagogiczna naszego Gimnazjum w ciągu ostatnich lat brała udział w różnego typu szkoleniach, mających na celu optymalne wykorzystanie szkolnej infrastruktury informatycznej w dydaktyce, wychowaniu, zarządzaniu i optymalizacji pracy szkoły. W tym roku wszyscy nauczyciele uczestniczyli w kolejnym szkoleniu dotyczącym obsługi tablicy interaktywnej, przeprowadzonym Grzegorza Piątasa - nauczyciela języka polskiego i Dariusza Stacheckiego, wicedyrektora Gimnazjum. Nasi nauczyciele są również obecni na organizowanej przez naszą placówkę Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych, na której pracownicy SMART prezentują są nowe możliwości tablicy i ciekawe pomysły na interaktywne lekcje.
Bardzo pomocny w przygotowaniu do pracy z tablicą interaktywną okazał się „Podręcznik użytkownika” oraz „Instrukcja metodyczna dla nauczycieli”, w których w bardzo przystępny sposób opisane są funkcje tablicy oraz wykorzystanie jej oprogramowania i narzędzi. Nie bez znaczenia jest też możliwość instalacji oprogramowania tablicy na prywatnych komputerach, dzięki czemu można poznawać tajniki tablicy i ćwiczyć jej obsługę nie tylko w szkole, ale również w zaciszu domowym. W razie problemów technicznych zawsze możemy liczyć na pomoc wicedyrektora szkoły Dariusza Stacheckiego, który udziela nam niezbędnych wskazówek przydatnych do pracy z tablicą.

 

Tablice w opinii nauczycieli:

 • „Na lekcjach wykorzystuję tablicę do przedstawienia treści z zakresu gramatyki i leksyki (pisanie zdań, zakreślanie odpowiednich struktur), pracy przy użyciu gotowych programów multimedialnych i prezentacji, wykonywania ćwiczeń interaktywnych tematycznie związanych z zajęciami”.
   / Dorota Zalewska – nauczycielka języka niemieckiego/

 • „W celu zainteresowania uczniów przebiegiem lekcji i wprowadzeniem nowego słownictwa zazwyczaj korzystam z grafiki zamieszczonej w galerii tablicy, zgromadzonej przeze mnie w formie elektronicznej lub w Internecie. Tablicę wykorzystuję również do utrwalenia zarówno materiału leksykalnego jak i gramatycznego. Często korzystam z opcji zapisywania notatek na dysku, aby móc w każdej chwili wrócić do danego zagadnienia np. nawiązując do poprzedniej lekcji. Oprogramowanie tablicy umożliwia wykonywanie zróżnicowanych i interesujących zadań, takich jak dopasowywanie podpisu do zdjęcia poprzez dowolne przesuwanie tych elementów na tablicy. Opcja kurtyny umożliwia z kolei sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości. Korzystając z tablicy interaktywnej i mając dostęp do Internetu mogę również na lekcji korzystać z dobrodziejstw portali edukacyjnych.”
  /Małgorzata Handzewniak – nauczycielka języka angielskiego/

 • „Tablica interaktywna pozwala nauczycielom języka angielskiego korzystać z szerokiego zakresu zasobów edukacyjnych, multimedialnych materiałów dydaktycznych zamieszczonych na powszechnie dostępnych portalach edukacyjnych np. Nauczyciel.pl i stronach internetowych wydawnictw takich jak Oxford, Longman itp. Dostępne na rynku oprogramowania pozwalają w pełni wykorzystać różne funkcje tablicy oraz zarządzać jej zasobami w dowolny sposób tj. przygotowywać prezentacje dla uczniów, konstruować dla nich zadania. Dołączone do książek płyty CD-ROM ,Multi- ROM i DVD w atrakcyjny sposób utrwalają struktury gramatyczne, słownictwo oraz wyrażenia funkcjonalne zawarte w podręczniku. Zbiór różnorodnych, interaktywnych ćwiczeń zdecydowanie zachęca uczniów do samodzielnej pracy z językiem.”
  /Aneta Gorgoń – Matera – nauczycielka języka angielskiego/

 • „Tablicy interaktywnej używam podczas wszystkich faz lekcji. Wykorzystuję ją np. do sprawdzania i usprawiedliwiania nieobecności, zapisuję na niej temat i cele lekcji. W fazie realizacyjnej pomaga mi stosować innowacyjne metody pracy z uczniem. Na lekcjach języka polskiego, podczas których pracuję z materiałem literackim, bardzo cenię sobie możliwość wyświetlania na tablicy dłuższych fragmentów tekstu. Dzięki temu łatwiej mogę skupić uwagę uczniów na interesujących nas w danej chwili elementach. Gimnazjaliści, śledząc pojawiający się na tablicy tekst, nie tracą czasu na szukanie w podręcznikach odpowiednich akapitów. Od razu mogą się skoncentrować na odpowiednim fragmencie, zwrócić uwagę na konkretne elementy. Dzięki dostępnym w oprogramowaniu tablicy narzędziom bardzo efektywnie można wytłumaczyć uczniom zasady komponowania tekstów literackich, typy i funkcje środków stylistycznych czy zabiegów wersyfikacyjnych. Dzięki możliwości wyświetlenia całego utworu Adama Mickiewicza Żegluga, z łatwością mogłem zwrócić uwagę uczniów na wszystkie elementy rytmizujące wypowiedź: zaznaczyłem rymy, średniówkę, powtarzające się akcenty. Dzięki przygotowanej wcześniej prezentacji przedstawiłem uczniom strukturę wersyfikacyjną wiersza, co z kolei pozwoliło mi zdefiniować sonet jako gatunek literacki oraz wiersz sylabiczny. Lekcja została wzbogacona pokazem kilku slajdów ilustrujących sytuacje podobne do tych, które zostały przedstawione w wierszu, co z kolei pozwoliło przejść do dyskusji na temat powiązań między formą a tematem tekstu.”
  /Grzegorz
  Piątas – nauczyciel języka polskiego/

 

Tablice w opinii uczniów:

 • „Bardzo zaciekawiły mnie lekcje biologii, na których na tablicy interaktywnej nauczyciel prezentował animacje komputerowe obrazujące pracę narządów wewnętrznych człowieka. Mogłam m.in. zobaczyć jak pracuje serce i zastawki oraz jak wygląda krążenie krwi w małym i dużym krwioobiegu. Dzięki temu szybciej przyswoiłam sobie nowe informacje.” /Agnieszka – kl. I b/

 • „Dzięki tablicy interaktywnej łatwiej zapamiętujemy określony materiał, gdyż lekcje wzbogacone są wieloma animacjami i krótkimi filmami. Nauczyciel nie ma problemów z wytłumaczeniem nam trudnych zagadnień, a ćwiczenia interaktywne pozwalają sprawdzić, czy zrozumieliśmy dane treści.”
  / Magda - II a/

 • „Lekcje z tablicą interaktywną są bardziej urozmaicone i ciekawe. Uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia interaktywne, oglądać prezentacje multimedialne, animacje i filmiki, dzięki czemu lepiej zapamiętują nowy materiał.” /Weronika – III e/ • „Jestem z „pokolenia komputerowego”. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji to świetny pomysł. Dzięki temu zajęcia są bardziej atrakcyjne, a uczniowie bardziej zaangażowani.”
  /Karolina – kl. III g/

 • „Lekcje z tablicą interaktywną zawsze są bardziej interesujące, ponieważ nauczyciel może nam zaprezentować film, wykres, pokaz slajdów czy prezentację multimedialną dotyczącą omawianego zagadnienia, co sprawia, że jako uczeń jestem w stanie lepiej zrozumieć temat.”
  /Aleksandra – III a/

 • „Cieszę się że mogliśmy poznać i używać tablicę interaktywną i przy jej pomocy chociażby doskonalić słownictwo. Marzę, by coś takiego było w mojej nowej, średniej szkole.”
  /Klaudia – III f /

 • „To co się dzieje teraz na lekcjach biologii to po prostu "baja"”. Na interaktywnej tablicy "żywa komórka" wielkości słonia! Wreszcie jestem pewien na 100%, że to co widzę, jest tym, co nauczyciel chciał nam pokazać.”
  /Jakub – III a/

 • „Tablice interaktywne są bardzo pomocne zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Pozwalają lepiej zrozumieć temat danej lekcji. Dzięki licznym animacjom, filmom i ćwiczeniom łatwiej przyswajamy materiał. Na biologii nauczyciel korzysta ze specjalnych programów, w których znajduje się wiele schematów i zadań interaktywnych, a my możemy aktywnie uczestniczyć w lekcji, rozwiązując je na tablicy. Lekcje z tablicą na pewno są ciekawsze niż tradycyjne zajęcia. Są bardziej urozmaicone, a nie monotonne, co powoduje, że uczniowie nie nudzą się, lecz czynnie biorą w nich udział. Zajęcia te pomagają zapamiętywać dany zakres materiału, co wiąże się też z lepszymi ocenami na sprawdzianach, bądź kartkówkach. Uważam, że tablice interaktywne to najlepsza inwestycja naszej szkoły.”
  /Natalia – III b/