[Gimnazjum w Nowym Tomyślu - Cyfrowa Szkoła]

GIMNAZJUM IM. FELIKSA SZOŁDRSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU - CYFROWA SZKOŁA

[ REGULAMINY Gimnazjum w Nowym Tomyślu]

Strona główna

Cyfrowa Szkoła

Jak to zrobić?

Cztery kroki do sukcesu

Organizacja infrastruktury

Nauczyciele i technologia

Infrastruktura

Profesjonalna sieć Wi-Fi

Dziennik elektroniczny

Platformy edukacyjne

Live@Edu

Projekty edukacyjne

Tablice interaktywne

Nauka z komputerem 1:1

iPad w edukacji

Udostępnianie technologii

Multimedialna Sala Patrona

Szkolenia dla nauczycieli

Obecnie nasze Gimnazjum bierze aktywny udział w wielu projektach edukacyjnych, które wspierane są za pomocą technologii  informacyjnych i komunikacyjnych. Do największych, najdłużej trwających i angażujących rzeszę uczniów i nauczycieli należą:

Partners in Learning

W ogólnoświatowym programie Partners in Learning zdobyliśmy już wszystko co można zdobyć! Zostaliśmy uznani za jedną z najbardziej innowacyjnych szkół na świecie! Po roku wytężonej pracy jako PathFinder School, od września 2011 będziemy funkcjonować w programie jako szkoła mentorska dzieląc się swoim doświadczeniem z innymi szkołami na świecie.
W liście gratulacyjnym, który otrzymałem od kierownictwa projektu, czytamy, że zostaliśmy wybrani jako Szkoła Mentorska, ponieważ wypracowaliśmy takie mechanizmy transformacji edukacyjnych, które mogą być wzorem dla szkół zarówno w naszej społeczności, w całym kraju, ale także dla szkół na całym świecie.

Podkreślano także, ogólną wizję lidera, tego co chcemy osiągnąć oraz wiedzę w jaki sposób to zrobić przy znakomitym wsparciu kadry pedagogicznej.
Dzięki pozycji Mentor School, będziemy mogli wpływać na kształt i kierunek rozwoju szkół Pathfinder z całego świata. Będziemy wskazywać im drogę, wytyczać kierunki i pomagać skutecznie wdrażać najnowocześniejsze technologie na różnych płaszczyznach funkcjonowania szkoły: dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej oraz w zarządzaniu i administracji.

Jesteśmy dumni, gdyż żadna polska szkoła nie może się pochwalić podobnym sukcesem!

Connecting Classrooms.

Jest to nowy projekt, który pomaga tworzyć trwałe partnerstwa między szkołami w Zjednoczonym Królestwie oraz szkołami w dwudziestu innych krajach Europy. Współpraca w ramach programu pozwoli młodym ludziom lepiej poznać i zrozumieć swoich rówieśników z różnych społeczeństw, przyczyniając się do tworzenia bezpieczniejszego i bardziej powiązanego ze sobą świata w przyszłości. Program powstał przy udziale władz oświatowych, praktyków edukacji i twórców polityki edukacyjnej na całym świecie. Jego celem jest powstanie różnorodnych i otwartych kulturowo szkół.

Hiszpania, Polska, Szkocja oraz Bośnia i Hercegowina to członkowie jednego z 5-ciu zespołów międzynarodowych, który przez 3 lata będzie współpracować ze sobą w ramach projektu CONNECTING CLASSROOMS EUROPE pod hasłem WSPÓLNOTA.
Projekt dotyczy następujących zagadnień społecznych:

  • wiary,

  • religii,

  • niepełnosprawności,

  • migracji ludności,

  • uchodźctwa,

  • mniejszości etnicznych.

Celem głównym projektu jest współdziałanie szkół partnerskich on-line w języku obcym, który stanowi narzędzie komunikacji zespołu szkolnego odpowiedzialnego za pracę w projekcie nad wspomnianymi wcześniej problemami współczesnej Europy z partnerami pozostałych państw. Każdy zespół czterech państw zwany CLUSTER-em dokonuje, co 6 miesięcy, ewaluacji własnych działań pod kątem mocnych i słabych stron współpracy oraz postępów, osiągnięć i zasobów wiedzy pozyskanej przez uczniów zaangażowanych w pracę nad tym przedsięwzięciem.

Zobacz informacje na naszej stronie internetowej:

http://www.gim-nt.com/201011.php?nr=12

http://www.gim-nt.com/201011.php?nr=64

http://www.gim-nt.com/201011.php?nr=106

http://www.gim-nt.com/index.php?nr=9

 

iPad w edukacji.

Projekt dotyczy wdrażania technologii mobilnych w szkole. Realizowany jest na płaszczyźnie dydaktycznej, opiekuńczo - wychowawczej i zarządzania szkołą. Projektem objętych jest 50 uczniów i 21 nauczycieli, którzy korzystają z innowacyjnego urządzenia jakim jest iPad w codziennej pracy.

 

eSzkoła Moja Wielkopolska.

Projekt "eSzkoła - Moja Wielkopolska" realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.

Głównym celem projektu jest wdrożenie do roku 2014 w 105 szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą edukacyjną. Rezultatem będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół, głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2011 roku do 31 października 2014 roku. Swoimi działaniami obejmuje 105 szkół województwa wielkopolskiego, w tym 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących. Zaangażowanych jest 9450 uczniów oraz 1307 przedstawicieli kadry oświatowej tych szkół.

źródło: http://www.eszkola-wielkopolska.pl/

Szkoła z klasą 2.0

Program skierowany jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Mimo, iż wiele zagadnień, które obejmuje program mamy już dawno za sobą, to jednak zdajemy sobie sprawę, że jednym z naczelnych walorów programu jest wzajemna wymiana doświadczeń i potrzeba współpracy w zakresie mądrego wykorzystania TIK w pracy szkoły. Chcemy pokazać czego się nauczyliśmy i nauczyć się wiele od innych. Szkoła z klasą 2.0 to skarbnica wielu ciekawych pomysłów.

Nasze Gimnazjum zostało również wybrane do udziału w Pilotażu 2.0 Pilotaż zakłada, żeby 30 dobrze wyposażonych w sprzęt szkół sprawdzało 3 warianty wykorzystania sprzętu na zajęciach(komputer an ucznia, komputer na zespół unczniów i praca z rzutnikiem).

W trzeciej edycji szkoły będą tworzyć, testować i udostępniać zasoby edukacyjne