Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   Poczta    |    Portal Edukacyjny

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Gimnazjum Dla Dorosłych
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty


Projekt witryny i administracja:
Dariusz Stachecki

 

Wyróżnienia i certyfikaty

 

„Szkoła z klasą 2.0 ”

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu "Szkoła z klasą 2.0" prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Byliśmy również jedną z 30 szkół wybranych do "Pilotażu 2.0", który miał na celu analizę wykorzystania technologi na lekcjach w systemie 1 do 1 oraz 1 na grupę. W projekt zaangażowanych było aż dziewiętnastu nauczycieli, co stanowi jeden z najwyższych wyników w kraju. W ramach działania projektu powstał kodeks 2.0, odbyła się również debata i szkolny festiwal 2.0. Projekt obejmował szereg działań w zakresie wykorzystania nowych technologii, pracy zespołowej, dzielenia się wiedzą, korzystania z e-zasobów, komunikacji oraz bezpieczeństwa w sieci.

Certyfikat otrzymaliśmy w lipcu 2012

„Organizacja Innowacyjna ”

W uznaniu naszych innowacyjnych działań i mądrego, systemowego wykorzystania nowoczesnych technologii na gruncie kształcenia, pracy opiekuńczo - wychowawczej i zarządzania szkołą, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kaształcenia Praktycznego postanowiło przyznać nam tytuł "Organizacja Innowacyjna". Certyfikat wręczono nam na uroczystej gali w Pałacu Poznańskich w Łodzi. Uroczystość odbyła się pod patronatem honorowym Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi. Konferencję prowadził Janusz Moos, dyrektor ŁCDNiKP.

Certyfikat otrzymaliśmy w czerwcu 2012

„Laboratorium Edukacyjne ECDL”

Pracownia komputerowa w sali 208a przeszła pozytywnie procedurę certyfikacyjną Polskiego Towarzystwa Informatycznego i uzyskała status Laboratorium Edukacyjnego ECDL. Oznacza to, że w tym laboratorium można przeprowadzać egzaminy ECDL Core oraz ECDL Advanced. Wmyśl procedur PTI, egzaminy uprawniające do zdobycia certyfikatu ECDL mogą odbywać się wyłącznie w certyfikowanych, profesjonalnych, spełniających wysokie wymagania laboratoriach.

Certyfikat otrzymaliśmy w maju 2012

„Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń”

Certyfikat nadany naszemu Gimnazjum, jako laureatowi I Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Wszystkich Stopni organizowanego przez Fundację Państwo Obywatelskie i redakcję miesięcznika „Perspektywy Europejskie”. Celem całorocznego konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Certyfikat otrzymaliśmy w maju 2012

„Mentor School”

W ogólnoświatowym programie Partners in Learning zdobyliśmy już wszystko co można zdobyć! Zostaliśmy uznani za jedną z najbardziej innowacyjnych szkół na świecie! Po roku wytężonej pracy jako PathFinder School, od września 2011 funkcjonujemy w programie jako szkoła mentorska. W liście gratulacyjnym czytamy, że zostaliśmy wybrani jako Szkoła Mentorska, ponieważ wypracowaliśmy takie mechanizmy transformacji edukacyjnych, które mogą być wzorem dla szkół zarówno w naszej społeczności, w całym kraju, ale także dla szkół na całym świecie. Podkreślano także, ogólną wizję lidera, tego co chcemy osiągnąć oraz wiedzę w jaki sposób to zrobić przy znakomitym wsparciu kadry pedagogicznej.

Certyfikat wręczono nam uroczyście 10 listopada 2011 r. podczas Światowego Forum Partners in Learning w Waszyngtonie

„Szkoła odkrywców talentów”

Rok szkolny 2009/2010 został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłoszony rokiem odkrywania talentów. W myśl tej idei szkoły powinny stać się miejscem, w którym podejmuje się działania, aby te talenty mogły się wyłonić i rozwijać. Tytuł stanowi wyróżnienie dla naszej szkoły, która w istotny sposób przyczynia się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Certyfikat wręczono nam uroczyście 21 października 2011 r.

 

„Szkoła bez przemocy”

Po raz kolejny doceniono działania naszego Gimnazjum służące przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole, przygotowane i prowadzone w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy” w roku szkolnym 2009/2010

Certyfikat otrzymaliśmy 22 czerwca 2011 r.

 

„Pathfinder School”

Nasze gimnazjum aktywnie uczestniczy w światowym programie "Partners in Learning".. W marcu 2010 zostaliśmy nominowani wraz ze 114 szkołami na świecie do złożenia aplikacji przedstawiającej nasz dorobek w zakresie innowacyjności i kreatywności Oceniano nasze zaawansowanie i zaangażowanie we wdrażaniu nowoczesnych technologii w szkole. Analizowano naszą koncepcję edukacyjną, sposób wdrażania zmian oraz spójną wizję nauczania i uczenia się. Przedmiotem oceny był także wpływ naszej działalności na rozwój innych szkół w naszym kraju oraz nasz wkład w prace międzynarodowej społeczności szkół. We wrześniu 2010 roku członkowie Międzynarodowego Komitetu Doradczego Partners in Learning zakończyli weryfikację szkół, w wyniku której zostaliśmy przyjęci w poczet elitarnej społeczności 54 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie, uzyskując tytuł "Pathfinder School".

O przyjęciu zostaliśmy poinformowani 9 września 2010 roku zobacz

„Kreatywna Szkoła”

Podczas XIII Targów Edukacyjnych w Poznaniu odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pn. „Obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego szansą na kształcenie patriotyczne”. Podczas tej konferencji dokonano podsumowania całorocznego projektu ”Śladami Powstania Wielkopolskiego”. Z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej, za udział w projekcie oraz jego realizację, otrzymaliśmy certyfikat „Kreatywnej Szkoły”. Autorami projektu byli nauczyciele historii – R. Andrzejczak, J. Klimko i A. Rucioch we współpracy z wieloma nauczycielami różnych specjalności naszego Gimnazjum.


Certyfikat otrzymaliśmy 14 marca 2009 roku

„Innowacyjna Szkoła 2008”

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, podczas uroczystej Gali „Nauczyciel Roku” został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs INNOWACYJNA SZKOŁA. Jury pod przewodnictwem prof. Stefana Kwiatkowskiego i pod patronatem Minister Edukacji Narodowej zdecydowało o przyznaniu miana najbardziej „Innowacyjnej Szkoły 2008 roku”, w uznaniu osiągnięć we wdrażaniu i stosowaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej, naszemu Gimnazjum. W nagrodę otrzymaliśmy największą i najnowocześniejsza tablicę interaktywną firmy SMART, projektor multimedialny, komputer typu laptop oraz aparat fotograficzny. Dodatkowo będziemy reprezentować Polskę na Europejskim Forum Innowacyjnych Szkół w Londynie.

Tytuł otrzymaliśmy 15 października 2008 r.

„Zachowaj trzeźwy umysł”

Organizatorzy kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" za rok 2007/2008 - Fundacja „Trzeźwy Umysł” oraz Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu przyznało naszej szkole certyfikat za działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i propagowania zdrowego, bez nałogów, stylu życia.

Certyfikat otrzymaliśmy we wrześniu 2008r.

 

„Moja szkoła w Unii Europejskiej”

Karolina Drąg, Artur Michna i Kamil Kubiaczyk, pod opieką D. Kaczmarek, R. Liberkowskiej i R. Orlickiej odebrali z rąk wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci nagrodę za zajęcie I miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych w województwie wielkopolskim w VI edycji programu edukacyjnego „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Motywem edycji była wielokulturowość w Europie oraz relacje pomiędzy tradycją i historią narodową a związkami z kulturą europejską.

Wyróżnienie otrzymaliśmy 13 czerwca 2008 r.

 

„Szkoła bez przemocy”

Po raz drugi doceniono działania naszego Gimnazjum służące przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole, przygotowane i prowadzone w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy” w roku szkolnym 2007/2008

Certyfikat otrzymaliśmy 20 czerwca 2008 r.

 

Pomóż Ziemi! Pomóż Sobie.

W ramach tego projektu podjęto szereg działań angażujących całą społeczność szkolną oraz społeczność lokalną, m.in. ogłoszono i przeprowadzono IV edycję Szkolnego Konkursu Ekologicznego o miano „Ekoklasy 2007”.
W Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom VIII edycji konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" ogłoszonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.  Laureatem głównej nagrody w wysokości 30 tys. złotych zostało nasze Gimnazjum!

Wyróżnienie otrzymaliśmy 22 lutego 2008r.

Najbardziej Usportowiona Szkoła w Wielkopolsce
po raz drugi!

Podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Sportowego 2007/2008, podsumowano rywalizację sportową szkół województwa wielkopolskiego za rok szkolny 2006/2007. Wśród wyróżnionych szkół gimnazjalnych, ponownie na piątym miejscu - tak jak przed rokiem /klasyfikowano 409 gimnazjów/ uplasowało się nasze Gimnazjum i ponownie zdobyło tytuł "Najbardziej Usportowionej Szkoły w Wielkopolsce".

Wyróżnienie otrzymaliśmy 12 września 2007r.

Kolejna edycja Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2007 zakończyła się sukcesem naszego gimnazjum.

Kampania ta to profilaktyczne przedsięwzięcie, które promuje zdrowy styl życia bez nałogów. 10 września 2007 w Centrum Olimpijskim w Warszawie nastąpił finał kampanii, podczas którego wręczono główne nagrody laureatom konkursów. Wśród wśród laureatów znalazło się nasze Gimnazjum, a nagrodę indywidualną za pracę "Lubię siebie" otrzymała absolwentka naszej szkoły - Urszula Marchewka.

Wyróżnienie otrzymaliśmy 10 września 2007r.

 

64 szkoły z całej Polski zostały nagrodzone w konkursie na szkolne projekty działań zapobiegające oraz przeciwdziałające przemocy i agresji. Na konkurs wpłynęło 916 projektów. Jury konkursu wybrało 64 projekty szkolne, których autorzy otrzymali nagrody w postaci bonów przeznaczonych na sfinansowanie usług edukacyjnych lub psychologiczno-pedagogicznych. Wśród pięciu laureatów z Wielkopolski znalazło się także nasze Gimnazjum.

Wyróżnienie otrzymaliśmy 7 marca 2007r.

 

"...Tytuł "Szkoły Uczącej Się" nadawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie jest wyróżnieniem adresowanym do szkół ambitnych, którym zależy na ciągłym podwyższaniu jakości swojej pracy i szukaniu coraz lepszych i skuteczniejszych działań edukacyjnych, wychowawczych i organizacyjnych..."

Tak podsumowała trzyletnie starania naszego Gimnazjum Pani Mirosława Motyka z CEO w Warszawie, wręczając nam symboliczną "blachę" szkoły susowskiej. Należymy więc do elity szkół, które mogą poszczycić się takim certyfikatem.

Wyróżnienie otrzymaliśmy 29 września 2006r.

Najbardziej Usportowiona Szkoła w Wielkopolsce!

W rankingu SZS "Wielkopolska" za rok szkolny 2005/2006 nasze Gimnazjum, wśród ponad 600 sklasyfikowanych szkół gimnazjalnych /918 w Wielkopolsce/, znalazło się na V miejscu uzyskując tytuł "Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce".

Wyróżnienie otrzymaliśmy 8 września 2006r.

Wyróżnienie dla Klubu Internetowego !

Nasze gimnazjum otrzymało wyróżnienie za projekt, który realizowaliśmy w partnerstwie z College VOLTAIRE z Francji. Projekt polegał na wspólnym redagowaniu opowiadania w języku angielskim i publikacji go w sieci Internet z wykorzystaniem metod e-learning'owych.

Wyróżnienie otrzymaliśmy 5 listopada 2005r.

Medal Muzycznej Zasługi.

Medal został nadany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za skuteczne krzewienie Kultury Muzycznej wśród młodzieży oraz twórcze wdrażanie programu wychowawczego Pro Sinfoniki.

Wielu naszych nauczycieli dzięki Młodzieżowemu Ruchowi Pro Sinfonkia stawiało pierwsze kroki w świecie Kultury Muzycznej, stąd nie dziwi fakt, ze podobnie czynią nasi wychowankowie.

Wyróżnienie otrzymaliśmy 30 maja 2005r.

 

Otwarta Szkoła.  

Otwarta Szkoła jest programem partnerskim utworzonym przez Microsoft i Telekomunikację Polską. Celem programu jest wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w edukacji. Dzięki programowi uzyskaliśmy bezpośredni dostęp do zasobów i inicjatyw przygotowanych w ramach programów Partnerstwo dla Przyszłości oraz edukacja z internetem tp.
Przeprowadziliśmy także szereg lekcji z programowania dla gimnazjalistów oraz szkoleń z obsługi SBS.

Do programu przystąpiliśmy w lutym 2005r.

Najlepsza gimnazjalna strona internetowa!

Nasz serwis internetowy Gimnazjum w Nowym Tomyślu został już po raz drugi okrzyknięty stroną miesiąca! Wygraliśmy listopadową edycję konkursu Eduseeka.

Poprzednio wygraliśmy w czerwcu. Regulamin konkursu pozwala wygrać tylko raz w ciągu roku szkolnego. Nam udało się odnieść sukces po raz drugi w ciągu roku kalendarzowego. W listopadzie o prymat najlepszej walczyło 569 szkół.

Wyróżnienie otrzymaliśmy 15 grudnia 2004r.

Gimnazjum w Nowym Tomyślu Szkołą Miesiąca !

Nasze gimnazjum zwyciężyło w ogólnopolskim czerwcowym rankingu Eduseeka na najlepszą stronę internetową w kategorii gimnazjów i otrzymała prestiżowy tytuł Szkoły Miesiąca. Tytuł można uzyskać tylko raz w ciągu roku szkolnego. Przyznaje go specjalna komisja konkursowa oceniając witrynę w rozmaitych kategoriach: zawartość merytoryczna, aktualizacja, szata graficzna, optymalizacja, poprawność językowa itd.

Wyróżnienie otrzymaliśmy 5 lipca 2004r.