Napisz do nas...

Gimnazjum w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl os. Północ 25
tel. /0-61/ 44 21 061 /062
fax /0-61/44 25 028

Wstęp
Aktualności
Komunikaty
Kadra
Oferta edukacyjna
Regulaminy
Sport
Kluby
Gazetka
Kalendarz
Samorząd
Dydaktyka
ECDL
Plan lekcji
Galeria zdjęć
Humor
Jaką szkołę
wybrać?
Unia Europejska
Ciekawe strony

 

 

Kalendarz czynności związanych z klasyfikacją śródroczną uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2003/2004

Data Czynność
15 grudnia 2003 (poniedziałek)

godz. 17:00 - konsultacje z rodzicami połączone z zawiadomieniem o przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej

5 stycznia 2004 (poniedziałek)

godz. 17:00 - konsultacje dla rodziców

do 6 stycznia 2004 zawiadomienie uczniów o proponowanych ocenach śródrocznych
8 stycznia 2004 (czwartek) godz. 16:00 - posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
15 stycznia 2004 (czwartek) godz. 17:00 - wywiadówka śródroczna
luty 2004 egzaminy klasyfikacyjne
luty, marzec 2004 zaliczenie u nauczyciela przedmiotu materiału nauczania ocenionego w klasyfikacji śródrocznej na ocenę niedostateczną