Decyzją nr 7/04 z dnia14.04.2004r. Starosta Nowotomyski zatwierdził wpis do

Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego

"GIMTOM" przy Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Zarząd wybrano w trakcie Walnego Zebrania Członków Klubu w dniu 29.03.2004r.

w następującym składzie:

Prezes - Krzysztof Mysiuga

z-ca Prezesa - Zbigniew Gorzelanny

Sekretarz - Mariusz Rychter

Skarbnik - Dariusz Pilz

Członek - Lidia Herla

Członek - Krzysztof Kaczmarek

Członek - Izabella Michalak

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący - Maciej Pilz

Sekretarz - Paweł Oszejko

Członek - Wanda Jankowiak