Powrót do kompendium

MODUŁ 7 USŁUGI W SIECIACH INFORMATYCZNYCH

Cele: Moduł ten sprawdza znajomość pojęć sieciowych, umiejętność korzystania z poczty elektronicznej i wiedzę o tym, co jest dostępne w sieciowych serwisach informacyjnych.

Część 1 Poczta elektroniczna

Zdający będzie miał użyć poczty elektronicznej do wysłania listu do egzaminatora. List może zawierać dołączony plik. Zdający może być poproszony o archiwizację poczty, o skopiowanie jej lub o przesłanie otrzymanej poczty do innego adresata.

albo

Zdający będzie poproszony o opisanie celu poczty elektronicznej, gdzie mógłby jej użyć i jak się do niej podłączyć oraz o przedyskutowanie korzyści z poczty elektronicznej.

Część 2 Sieci

W zależności od dostępnego sprzętu postawione zostanie jedno z zadań:

Połączenie się z Internetem, uzyskanie dowolnej informacji i przedstawienie jej egzaminatorowi poprzez pocztę elektroniczną, wydruk lub na dyskietce.

albo

Połączenie się z publicznym serwisem informacyjnym i uzyskanie informacji. Przedstawienie jej egzaminatorowi poprzez pocztę elektroniczną, wydruk lub na dyskietce.

albo

Włączenie się do lokalnej sieci komputerowej, połączenie się z wewnętrznym serwisem i uzyskanie informacji. Będzie to dostosowane dla każdej instytucji egzaminującej i musi być zatwierdzone przez akredytację.

albo

Odpowiedź na pytanie z podstaw obsługi sieci. Jest to pisemne pytanie dla instytucji, w których brak jest dostępu do sieci komputerowej.