Powrót do kompendium

MODUŁ 6 GRAFIKA MENEDŻERSKA I PREZENTACYJNA

Cele: Moduł ten sprawdza umiejętność używania narzędzi do tworzenia prezentacji i/lub narzędzi do tworzenia prostej grafiki.

Część 1 Tworzenie prostej grafiki menedżerskiej

Tworzenie szczegółowo opisanego rysunku przy użyciu większości z podanych poniżej funkcji:

 • używanie narzędzi graficznych,
 • używanie myszki do ręcznego rysowania,
 • rysowanie prostokątów, okręgów, tekstu i linii,
 • pozyskiwanie obrazków z bibliotek i umieszczanie ich w rysunku,
 • używanie kolorów, cieniowania i ramek,
 • kopiowanie i zmiana rozmiarów narysowanych obiektów.

Część 2 Tworzenie prezentacji

Należy przygotować prezentację zawierającą 6-8 z poniższych elementów:

 • znaki wyliczania dla podkreślenia każdego punktu,
 • wstawianie rysunków lub symboli z bibliotek,
 • prosty rysunek,
 • używanie ramek,
 • używanie i zmiana czcionek,
 • centrowanie tekstu,
 • pogrubianie tekstu,
 • schematy organizacyjne,
 • tworzenie prezentacji,
 • korzystanie z funkcji pomocy.