Powrót do kompendium

MODUŁ 5 BAZY DANYCH

Cele: Moduł ten sprawdza umiejętności tworzenia małej bazy danych przy użyciu standardowego pakietu bazy danych oraz tworzenia prostych zapytań i raportów z istniejącej bazy danych.

Treść

Ćwiczenie 1

Projektowanie prostej bazy danych.

Ćwiczenie 2

Ćwiczenia mogą być rozszerzone o następujące zadania: