Powrót do kompendium

MODUŁ 4 ARKUSZE KALKULACYJNE

Cele: Moduł ten sprawdza znajomość podstawowych pojęć arkusza kalkulacyjnego, praktyczne doświadczenie w projektowaniu i stosowaniu arkusza oraz znajomość jego podstawowych funkcji.

Treść:

Zadania podstawowe

 

Zadania zaawansowane