Powrót do kompendium

MODUŁ 2 UŻYTKOWANIE KOMPUTERÓW

Cele: Celem tego modułu jest sprawdzenie wiedzy na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera.

Treść: