Powrót do kompendium

MODUŁ 1 PODSTAWY TECHNIK INFORMATYCZNYCH

Cele: Moduł ten sprawdza znajomość kluczowych pojęć dotyczących użytkowania komputerów i wykorzystania ich w społeczeństwie.

Moduł składa się z sześciu sekcji. Wymagane jest wykazanie się podstawową wiedzą z tego zakresu.

Sekcja 1 Podstawowe pojęcia technik komputerowych

Sekcja 2 Programy użytkowe i zastosowania komputerów

Sekcja 3 Techniki informatyczne i społeczeństwo

Sekcja 4 Bezpieczeństwo, prawa autorskie, regulacje prawne

Sekcja 5 Sprzęt i oprogramowanie systemowe, ergonomia

Sekcja 6 Sieci informatyczne

  strzałka