Emilia Wałęsa

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

5 maja, co roku obchodzony jest jako Dzień Godności osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym dniu osoby dotknięte niepełnosprawnością starają się zwrócić na siebie i swoje potrzeby, uwagę społeczeństwa zaznaczając w ten sposób obecność wśród nich. Chcą być dostrzeżone przez osoby znaczące, bowiem to one w największym stopniu kształtują postawy społeczne w każdym środowisku.

Już po raz szósty uczniowie naszych klas obchodzą to święto. W ubiegłym roku spotkanie z tej okazji odbyło się u Burmistrza Nowego Tomyśla – Pana Henryka Helwinga .

W tym roku z kolei postanowiłyśmy, jako wychowawczynie obu klas, zaprosić Państwa do budynku Gimnazjum w Nowym Tomyślu, by spotkanie z okazji święta naszych uczniów odbyło się w jednym z miejsc ich nauki.

Miło mi więc, że przyjęliście Państwo nasze  zaproszenie i przybyliście tutaj. Witam serdecznie Pana Burmistrza Wojciecha Rutę, Panią przewodniczącą Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu – Panią Eleonorę Ścieszkę oraz wszystkie osoby związane, a często także zaprzyjaźnione z naszymi klasami, w tym zwłaszcza najbliższe sercu naszych uczniów osoby – ich rodziców. Witam też reprezentacje uczniów i bardzo się cieszę, że również dzisiaj możemy was gościć.

Dzień 5 maja każdego roku obchodzony jest jako Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Ponieważ upośledzenie umysłowe obciążone było, a często jest nadal, największym wśród innych niepełnosprawności, niezrozumieniem i piętnem, osoby nim dotknięte najłatwiej spychane są na margines życia społecznego, pozbawiane prawa do nauki, pracy, kontaktów społecznych. Bywa, że są poniżane, a co szczególnie smutne, dzieje się to bez skutecznego społecznego sprzeciwu. Ostatnio ujawniona została też najbardziej drastyczna forma poniżania – wykorzystywania seksualnego osób upośledzonych umysłowo. Te, wciąż bardzo niepokojące zjawiska i zachowania wobec osób

dotkniętych upośledzeniem, wskazują na niezbędną potrzebę przypominania o ich prawach i powinnościach społeczeństwa ludzi „normalnych” wobec upośledzonych umysłowo. Z tego powodu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, na wzór francuskiego „Spotkania z godnością”, ogłosiło 5 maja jako Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W dokumentach programowych stowarzyszenia znajdujemy następujące słowa: Godność człowieka nie zależy od żadnych warunków wstępnych, ani koloru skóry czy wyznania, ani pochodzenia społecznego czy majątku, ani miejsca w hierarchii społecznej , ani też sprawności czy koneksje nie mają wpływu na gradację godności.

W Polsce jest około 380 tys. osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy chcą być akceptowani, traktowani jak sprawni, chcą się uczyć, pracować i funkcjonować w normalnym życiu. Bardzo wobec tego musi cieszyć fakt, że w naszym mieście i gminie zapewniono wszystkim tym dzieciom pełny dostęp do edukacji na każdym etapie ich rozwoju. „Bajkowe Zacisze” pracuje z najmłodszymi dziećmi, z nieco starszymi Szkoła Podstawowa Nr 2, a potem mogą kontynuować edukację w naszym Gimnazjum. Uznać to trzeba śmiało za modelowe rozwiązanie, w którym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną są w pełni podmiotowo postrzegani.  Oni  tego przecież potrzebują i mają do tego prawo:

 „Powinniśmy codziennie starać się wyrównywać ich szanse. Osoby, które urodziły się mniej szczęśliwe powinny szukać wsparcia państwa – tak mówiła Jolanta Kwaśniewska podczas tegorocznego spotkania z uczestnikami pochodu osób niepełnosprawnych w Warszawie. Podkreślała też, że niepełnosprawność może zdarzyć się w każdej rodzinie i nie należy się jej wstydzić. Apelowała o to, by osoby niepełnosprawne traktować normalnie.

         Nasze postawy wobec osób niepełnosprawnych w dużej mierze zależą od osobistych doświadczeń oraz osobistych kontaktów z osobami upośledzonymi, od stopnia znajomości ich problemów. W innym przypadku, postawy wobec osób niepełnosprawnych opierają się bowiem zwykle na obiegowych opiniach, przekonaniach i stereotypach, a nie na własnych doświadczeniach i wiedzy. O osobie z niepełnosprawnością intelektualną mówi się  zazwyczaj w kontekście potrzeb lub opieki  Stąd takie spotkanie jak dzisiejsze, mam nadzieję, pozwoli nam przekonać się o możliwościach dzieci i młodzieży dotkniętej upośledzeniem umysłowym, przekonać się jak wiele mogą mieć do zaoferowania nam wszystkim.  Nasze dzisiejsze spotkanie – wspólne uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum przebiegać będzie w trzech odsłonach :

 

Wykonawcy są już z pewnością gotowi do prezentacji efektów swojej  pracy artystycznej. Pora więc rozpoczynać!

 

&

 

 

Po prezentacji, nagrodzonej gorącymi oklaskami, głos zabrali goście – Z-ca Burmistrza Wojciech Ruta i Przewodnicząca Rady Miejskiej Eleonora Ścieszka, którzy pogratulowali wykonawcom znakomitej prezentacji, podkreślili ogrom pracy nauczycielek pracujących z dziećmi na co dzień i życzyli dalszych, równie ciekawych pomysłów, wiele cierpliwości i nadal tak perfekcyjnej pracy pedagogicznej – takiej, jaką można było zaobserwować podczas dzisiejszych występów. Potem dzieci obdarowane zostały przez Samorządy Uczniowskie obu szkół słodkimi upominkami.

Obchody Święta Godności przygotowane zostały przez :

·         Emilię WAŁĘSĘ – nauczycielkę Gimnazjum

·         Dorotę PARNIEWICZ – pomoc nauczyciela w Gimnazjum

·         Teresę KONDRAT – nauczycielkę Szkoły Podstawowej Nr 2

·         Elżbietę PODLASZEWSKĄ- CYBAL – pomoc nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2 

 

POWRÓT