Dziś jest środa, 8 lipca 2020 . Od początku roku upłynęło: 189 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   Poczta    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Dowolne urządzenie, uszkodzone w dowolny sposób (z wyjątkiem całkowitego zniszczenia), będzie doskonale działało w obecności wykwalifikowanego personelu naprawczego."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Cyfrowa szkoła
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Koncepcja pracy
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasz Patron
Nasza oferta
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Rekrutacja
UKS GimTom
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty


 


Archiwum sprzed 1 września 2004 >>
Archiwum roku szkolnego 2004/2005 >>
Archiwum roku szkolnego 2005/2006 >>
Archiwum roku szkolnego 2006/2007 >>
Archiwum roku szkolnego 2007/2008 >>
Archiwum roku szkolnego 2008/2009 >>
Archiwum roku szkolnego 2009/2010 >>
Archiwum roku szkolnego 2010/2011 >>
Archiwum roku szkolnego 2011/2012 >>
Archiwum roku szkolnego 2012/2013 >>
Archiwum roku szkolnego 2013/2014 >>
Archiwum roku szkolnego 2014/2015 >>
Archiwum roku szkolnego 2015/2016 >>

Archiwum roku szkolnego 2016/2017


Warszawa, Łódź, Gdynia, Nowy Tomyśl...


Mały nie znaczy mniejszy. Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego wespół z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu otrzymało wyróżnienie, wśród dziesięciu innych laureatów z całej Polski, w ramach II edycji konkursu ogłoszonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich pod nazwą: „Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”, za projekt „Igrzyska dla osób z niepełnosprawnością”. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Warszawie na ulicy Długiej, w Biurze Rzecznika, dr Adama Bodnara. Od 2010 roku w naszej szkole cyklicznie odbywają się igrzyska dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, zrzeszonymi w stowarzyszeniach i fundacjach z całego powiatu. Najpierw były to igrzyska letnie a następnie, wraz ze wzrostem popularności, także zimowe. Kapituła konkursu doceniła fakt partnerstwa różnych podmiotów w organizacji zawodów oraz udział młodzieży w ich realizacji. Stwierdziła, że „Projekt jest inspirującym przykładem wykorzystania infrastruktury miasta przeznaczonej zasadniczo dla uczniów do działań na rzecz seniorów i zaangażowania przy tym potencjału obu grup.” Dzięki igrzyskom „seniorzy mogą przygotowywać się do nich cały rok, a co za tym idzie – integrują się w grupach, pokonują samotność i brak motywacji.” Bardzo cieszy fakt, że zostaliśmy dostrzeżeni na forum ogólnopolskim wśród dużych ośrodków, będąc wśród wyróżnionych jedynym przedstawicielem małych, kilkunastotysięcznych miasteczek. Jednak jeszcze cenniejsze jest to, że poprzez wpis do Złotej Księgi nasze działania mogą być inspiracją dla innych. Opisane przez jedną z inicjatorek konkursu prof. Barbarę Rysz-Kowalczyk są „specyficznymi, przemyślanymi, starannie zaplanowanymi, sprawdzonymi w praktyce i odpowiednio opisanymi schematami postępowania. (...) Dzięki tym cechom mogą być wzorami możliwymi do naśladowania i powtórzenia w innym miejscu.” Podziękowania dla współorganizatorów projektu: PCPR z Łukaszem Nyczkowskim, który zgłosił go do konkursu, PZERiI z Zenonem Matuszczakiem oraz szczególne dla bezpośrednich realizatorów – młodzieży gimnazjalnej, nauczycieli Zespołu Przedmiotowego WF, oraz wspomagających nauczycieli przedmiotów artystycznych.


Darek Pilz, 2017-04-12 11:24:02

Wszystkie informacje >>

Dziennik elektroniczny
Gimnazjum w Nowym Tomyślu - nasze filmy
Szkoła Bez Przemocy
Szkoła Ucząca Się