Dziś jest środa, 8 lipca 2020 . Od początku roku upłynęło: 189 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   Poczta    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Każdy przewód przycięty na długość, okaże się za krótki."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Cyfrowa szkoła
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Koncepcja pracy
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasz Patron
Nasza oferta
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Rekrutacja
UKS GimTom
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty


 


Archiwum sprzed 1 września 2004 >>
Archiwum roku szkolnego 2004/2005 >>
Archiwum roku szkolnego 2005/2006 >>
Archiwum roku szkolnego 2006/2007 >>
Archiwum roku szkolnego 2007/2008 >>
Archiwum roku szkolnego 2008/2009 >>
Archiwum roku szkolnego 2009/2010 >>
Archiwum roku szkolnego 2010/2011 >>
Archiwum roku szkolnego 2011/2012 >>
Archiwum roku szkolnego 2012/2013 >>
Archiwum roku szkolnego 2013/2014 >>
Archiwum roku szkolnego 2014/2015 >>
Archiwum roku szkolnego 2015/2016 >>

Archiwum roku szkolnego 2016/2017


K@SSK po raz trzynasty


W dniach 7 - 9 kwietnia 2017r. odbyła się zorganizowana przez nasze Gimnazjum, trzynasta już z kolei ogólnopolska Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2017 zatytułowana „Nowoczesne technologie w nowej szkole”. Konferencja przebiegała pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Leszczyńskiej, Starosty Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego oraz Burmistrza Nowego Tomyśla dr. Włodzimierza Hibnera.

Patronat medialny objęły: Edustyle.pl, IT w Edukacji, EduFakty Uczę Nowocześnie, Głos Nauczycielski, Głos Wielkopolski, Tygodnik Lokalny „Nasz Dzień po Dniu” oraz Radio Merkury Poznań i Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Naszymi partnerami strategicznymi byli: Cortland Sp. z o.o., Librus, Microsoft Polska, Impakt, oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Jak co roku przygotowaliśmy propozycje wykładów i warsztatów dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Wiele uwagi poświęciliśmy koncepcji nauki programowania wszystkich uczniów, na każdym etapie kształcenia, także w kontekście nowej podstawy programowej nie tylko z informatyki, ale również edukacji wczesnoszkolnej, gdzie edukacja informatyczna został w sposób szczególny wyodrębniona. KASSK 2017 był również okazją do omówienia wyników pilotażu dotyczącego nauki programowania na każdym etapie edukacyjnym.

Na XIII KASSK przybyło wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, oświaty i biznesu. Konferencja rozpoczęła się w piątek 7 kwietnia o godz. 10:30 w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Gości powitali Andrzej Wałęsa i Dariusz Stachecki. Symbolicznego otwarcia dokonał dr Włodzimierz Hibner - burmistrz Nowego Tomyśla. O randze KASSK świadczy duże zainteresowanie ze strony gości. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowali Tomasz Kulasa i Krzysztof Klefas z Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN.Ministerstwo Cyfryzacji reprezentował Robert Król – dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych. Nasze zaproszenie przyjęli między innymi również: Burmistrz Nowego Tomyśla dr Włodzimierz Hibner, Ireneusz Kozecki – Starosta Nowotomyski, dr inż. Krzysztof Kurowski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego, Krzysztof Kubicki z Apple, Mariusz Kruk z firmy Cortland.
Na Konferencji gościliśmy także przedstawicieli wszystkich kuratoriów oświaty z całego kraju w osobach koordynatorów ds. innowacji pedagogicznych.

Po wystąpieniach gości rozpoczęła się część merytoryczna. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Stanisław Dylak z wykładem pt. " KAPITAŁ INTELEKTUALNY UCZNIÓW: między realnością NIEREALNEGO (świata cyfrowego), a nierealnością REALNEGO (świata szkolnego)". Wystąpienie Profesora zostało jak zwykle przyjęte z wielkim entuzjazmem. O szkole w modelu STEAM mówiła prof. UW dr hab. Marlena Plebańska. O tym jak posługiwać się tabletem przygotowując swoje wystąpienie mówił Janusz Wierzbicki

Po przerwie wystąpił prof. dr hab. Maciej M. Sysło, który na nowo definiował podręcznik do informatyki jako środowisko kształcenia oraz współpracy nauczyciela i ucznia.
O szkole przyszłości mówił dr inż. Krzysztof Kurowski, który zastanawiał się nad kształtem przestrzeni edukacyjnych i nowych modeli nauczania opartych o eksperymenty i poszukiwania. Następnie Ewa Sitko mówiła o rozwoju „przede wszystkim”. Każdy nauczyciel powinien mieć na uwadze rozwój swojego ucznia, a jego pracę powinna cechować wrażliwość na indywidualny rozwój wychowanków.

Po przerwie obiadowej wystąpiła Grażyna Koba, autorka podręczników do informatyki z wykładem: Realizacja algorytmu z warunkiem „czy Twój uczeń lubi programować?”. Autorka zwróciła uwagę na metody pracy z uczniem podczas nauki programowania na poszczególnych etapach edukacyjnych. Wykład bogato ilustrowany przykładami wielu pobudził do refleksji.

Następnie Anna Robakowska i Paweł Jagielski opowiedzieli historię gnieźnieńskich szkół w chmurze, która zaczęła się na KASSKu. Na zakończenie Tomasz Magnowski zaprezentował najnowsze rozwiązania Microsoft, dzięki którym można każdą szkołę „przenieść w chmury”.

Na koniec obfitującego w intelektualne doznania dnia, grupa kasskowiczów wzięła udział w biesiadzie integracyjnej w Klimkowej Osadzie, gdzie przy muzyce i dobrym jedzeniu można było odprężyć się i kontynuować kuluarowe rozmowy, których wszędzie było pełno.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się blokiem wykładowym, a po nim przeprowadzonych zostało 6 sesji warsztatowych, w których odbywało się równolegle 15 warsztatów. Prócz tego przygotowaliśmy ponad 30 wystaw i ekspozycji, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem uczestników. Demonstrowaliśmy możliwości różnego typu robotów począwszy od atrakcyjnych Dash&Doth, poprzez mBoty i roboty z klocków LEGO, aż na małych OzoBotach i Edisonach skończywszy. Świetnie przygotowane stoiska naszych Partnerów przyciągały tłumy zwiedzajacych.

Mimo pięknej pogody sale warsztatowe były pełne uczestników Konferencji, którzy z wypiekami na twarzy chłonęli wszystkie informacje.

W niedzielę, 9 kwietnia po kolejnych dwóch blokach warsztatowych wszyscy uczestnicy ponownie udali się do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się ostatnia część plenarna. Na temat wystąpień publicznych i warsztatu nauczyciela mówił Janusz Wierzbicki. Po wykładzie przyszedł czas na podsumowanie, którego dokonali Andrzej Wałęsa i Dariusz Stachecki.

Oferta Konferencji była bardzo bogata. Pięć bloków wykładowych wypełniły niezwykle ciekawe wystąpienia. Zostało zrealizowanych 114 warsztatów Podczas KASSK 2017 gościliśmy w szkole prawie 290 uczestników, ponad 70 zaproszonych gości oraz prawie 150 przedstawicieli firm i instytucji – partnerów naszej Konferencji. Całości dopełniała ekipa młodzieży oraz pracowników administracji i obsługi aktywnie zaangażowana w sprawny przebieg KASSK.

Rozstaliśmy się pełni wrażeń, w dobrych humorach, jednak z refleksją, że kończy się pewien etap, że kolejna edycja KASSK nie będzie już w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, które przez lata funkcjonowania udowodniło całej Polsce, że jesteśmy dobrą, nowoczesną szkołą, że potrafimy kształcić z pasją i zaangażowaniem. Takie rozmowy słychać było w kuluarach. Nikt nie potrafił zrozumieć, że tak olbrzymi dorobek, potencjał, międzynarodowe sukcesy, wzorowe postawy uczniów i nauczycieli można tak łatwo przekreślić… Może właśnie z tego powodu po słowach podziękowania od organizatorów, uczestnicy wznieśli gromkie brawa i urządzili nam owację na stojąco. Odebraliśmy to jak podziękowanie za wszystkie 13 edycji naszej Konferencji. Przed nami nowe, nieznane wyzwania. Jesteśmy gotowi stawić im czoła.

Trzynasta KASSK utrzymała swój wysoki poziom i zakończyła się sukcesem. Jest to zasługa całego, sprawdzonego już zespołu organizacyjnego, który tworzą: Andrzej Wałęsa, Małgorzata Gucia, Marlena Jarczewska, Renata Kurasińska, Ewa Maria Piątas, Wiesława Skoczylas, Krzysztof Hałas, Arkadiusz Lewandowski, Grzegorz Piątas, Krzysztof Urbaniak, Franciszek Zalewski i Piotr Witczak.

Dziękuję bardzo serdecznie Komitetowi Organizacyjnemu, pani Elżbiecie Dzierżyńskiej, która zadbała o profesjonalny serwis fotograficzny naszej imprezy, pracownikom administracji i obsługi, paniom z kuchni oraz licznemu gronu Gimnazjalnej Młodzieży, która brała udział w zajęciach, pomagała w kuchni, w szatni, w kawiarence i dbała o to, by nikomu niczego nie zabrakło oraz o to, by każdy mógł trafić na interesujące go warsztaty. Dziękuję Wam za ogromne zaangażowanie i wysiłek, dzięki któremu XIII Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych mogła mieć taki właśnie charakter, przebiegać sprawnie i ciekawie.
Dziękuję także wszystkim naszym partnerom, których pełna lista znajduje się na stronie kassk.pl, wykładowcom, osobom prowadzącym warsztaty i prezentującym stoiska z ofertami edukacyjnymi. Dziękuję uczestnikom, którzy jak zwykle swoim entuzjazmem sprawili, że wspólnie spędzone trzy konferencyjne dni były dla nas wszystkich niezwykłym przeżyciem i dali nam siłę do podejmowania nowych wyzwań.

Dariusz Stachecki, 2017-04-12 21:29:50

Wszystkie informacje >>

Dziennik elektroniczny
Gimnazjum w Nowym Tomyślu - nasze filmy
Szkoła Bez Przemocy
Szkoła Ucząca Się