Dziś jest piątek, 1 grudnia 2023 . Od początku roku upłynęło: 334 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   Poczta    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Nigdy nie kłóć się z głupcem, ludzie mogą nie dostrzec różnicy."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Cyfrowa szkoła
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Koncepcja pracy
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasz Patron
Nasza oferta
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Rekrutacja
UKS GimTom
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty


 


Archiwum sprzed 1 września 2004 >>
Archiwum roku szkolnego 2004/2005 >>
Archiwum roku szkolnego 2005/2006 >>
Archiwum roku szkolnego 2006/2007 >>
Archiwum roku szkolnego 2007/2008 >>
Archiwum roku szkolnego 2008/2009 >>
Archiwum roku szkolnego 2009/2010 >>
Archiwum roku szkolnego 2010/2011 >>
Archiwum roku szkolnego 2011/2012 >>
Archiwum roku szkolnego 2012/2013 >>
Archiwum roku szkolnego 2013/2014 >>
Archiwum roku szkolnego 2014/2015 >>
Archiwum roku szkolnego 2015/2016 >>

Archiwum roku szkolnego 2016/2017


Spotkanie noworoczne pracowników Gimnazjum 2017


Kolejny już raz uroczyste, noworoczne spotkanie pracowników szkoły, w którym wzięli udział również emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi Gimnazjum, odbyło się 5 stycznia. W wydarzeniu tym uczestniczyli zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla Paweł Mordal, ks. kanonik Andrzej Grabański, Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum Justyna Bronka i sekretarz Rady Rodziców Beata Tobys oraz Eugenia Szymczak - pielęgniarka szkolna.

Podczas spotkania dyrektor Gimnazjum Andrzej Wałęsa przypomniał najważniejsze wydarzenia i sukcesy szkoły w 2016 roku – indywidualne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i na egzaminach gimnazjalnych, sukcesy w konkursach, festiwalach i przeglądach artystycznych oraz rozgrywkach sportowych, z powodzeniem zakończony udział w wielu interesujących projektach edukacyjnych, organizowane konferencje i przedsięwzięcia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli z całej Polski. Wskazał też na duże znaczenie poszerzonej oferty edukacyjnej, a także współpracę z uczelniami wyższymi Poznania oraz udział uczniów w warsztatach językowych prowadzonych w szkole i poza nią. Złożył wyrazy uznania i podziękowania pracownikom administracji i obsługi szkoły za zaangażowanie i odpowiedzialność w wykonywaniu swoich obowiązków w minionym roku, przede wszystkim pracownikom szkolnej stołówki, którzy z powodzeniem dodatkowo realizowali swoje zadania wobec wychowanków przedszkola i szkół podstawowych. Podziękował za współpracę w realizacji zadań szkoły wszystkim podmiotom współdziałającym ze szkołą: organowi prowadzącemu i nadzorującemu, instytucjom kultury, wspierania rodziny, stowarzyszeniom i parafiom oraz Radzie Rodziców.

Na Nowy 2017 Rok życzono sobie nawzajem wiele pomyślności, podtrzymania dotychczasowej wysokiej aktywności, determinacji i zapału oraz zachowania dobrej współpracy i dobrych wzajemnych relacji, mimo czekających nas napięć wynikających ze zmian w strukturze oświaty. Wyrazy uznania i życzenia pracownikom szkoły – nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przekazali zastępca Burmistrza Paweł Mordal, ksiądz kanonik Andrzej Grabański, a uroczysty toast za pomyślność Nowego Roku wzniosła Justyna Bronka.

Oprawę plastyczno-kulinarną spotkania przygotowali Małgorzata Haliniak, Elżbieta Dzierżyńska, Arkadiusz Lewandowski i Hieronim Pupka,. Autorkami słodkich wypieków było liczne grono nauczycielek. Dziękujemy!


Andrzej Wałęsa, 2017-01-09 20:21:20

Wszystkie informacje >>

Dziennik elektroniczny
Gimnazjum w Nowym Tomyślu - nasze filmy
Szkoła Bez Przemocy
Szkoła Ucząca Się