Dziś jest środa, 8 lipca 2020 . Od początku roku upłynęło: 189 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   Poczta    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Każde urządzenie będzie działać lepiej, jeżeli włożysz wtyczkę do gniazdka."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Cyfrowa szkoła
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Koncepcja pracy
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasz Patron
Nasza oferta
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Rekrutacja
UKS GimTom
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty


 


Archiwum sprzed 1 września 2004 >>
Archiwum roku szkolnego 2004/2005 >>
Archiwum roku szkolnego 2005/2006 >>
Archiwum roku szkolnego 2006/2007 >>
Archiwum roku szkolnego 2007/2008 >>
Archiwum roku szkolnego 2008/2009 >>
Archiwum roku szkolnego 2009/2010 >>
Archiwum roku szkolnego 2010/2011 >>
Archiwum roku szkolnego 2011/2012 >>
Archiwum roku szkolnego 2012/2013 >>
Archiwum roku szkolnego 2013/2014 >>
Archiwum roku szkolnego 2014/2015 >>
Archiwum roku szkolnego 2015/2016 >>

Archiwum roku szkolnego 2016/2017


Próba egzaminu gimnazjalnego w drugim tygodniu stycznia!


W dniu 16 grudnia br. dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu poinformowała o terminie przeprowadzenia testu diagnostycznego w oparciu o materiały ćwiczeniowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla uczniów klas trzecich. Zgodnie z tym komunikatem „próba egzaminu” odbywać się będzie w kolejnych trzech dniach – 10 /wtorek/, 11 /środa/ i 12 /czwartek/stycznia 2017 r. od godziny 9:00 odpowiednio z części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i językowej.

W związku z tym informuję, że uczniowie klas trzecich przystępujący do „próby” mają obowiązek przybycia do szkoły każdego dnia na godz.8:00 /poza uczniami dojeżdżającymi/ z ważną legitymacją szkolną i przyborami do pisania /długopis z czarnym wkładem/, a ponadto do zakresu matematycznego z przyborami geometrycznymi. Próba przeprowadzona zostanie w klasach. Przydział uczniów do klas opublikowany zostanie przy wejściu do szkoły na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach sal lekcyjnych, w których odbywać się będzie próba. Przed wejściem do klasy uczniowie otrzymają pasek z informacją zawierającą indywidualny kod ucznia, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL, który zachowują na czas trwania egzaminu w jednym dniu. Po zakończeniu obu zakresów egzaminu lub obu poziomów w części językowej nie będą się odbywały dalsze lekcje przewidziane stałym planem zajęć dla uczniów klas trzecich. Życząc dobrej mobilizacji i powodzenia, zachęcam jeszcze raz do przypomnienia sobie procedur egzaminu gimnazjalnego publikowanymi wcześniej na naszej stronie internetowej.

Andrzej Wałęsa, 2016-12-16 14:24:45

Wszystkie informacje >>

Dziennik elektroniczny
Gimnazjum w Nowym Tomyślu - nasze filmy
Szkoła Bez Przemocy
Szkoła Ucząca Się